Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna 1400-Kr1KI-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kozyra B., Komunikacja bez barier, Warszawa 2014.
2. Flont K., Komunikacja w pracy, Wrocław 2010.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Wykonanie projektu na zadany temat.
Literatura:

1. Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening., Warszawa 2018.

2. Wawrzak - Chodaczek M., Komunikacja interpersonalna i masowa, Kraków 2017.

3. Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, Kudra B., Olejniczak E. (red.), Łódź 2014.

4. Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, Majka-Rostek D., Warszawa 2014.

5. Fras J., Komunikacja polityczna: wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi., Wrocław 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne i zaliczenie projektu na zadany temat.

Zakres tematów:

1. Społeczeństwo informacyjne. Analiza danych (statystycznych, masowych, tekstowych), dotyczących opisu zjawiska przestępczości i osoby przestępcy i ofiary.

2. Strategie i metody zapobiegania przestępczości.

3. Komunikowanie jako proces społeczny. Warunki społeczne jako czynniki wpływające na źródła przestępczości.

4. Definicja i cechy komunikowania. Analiza komunikacji i relacji pomiędzy ofiarą przestępstwa i sprawcą przestępstwa a organami wymiaru sprawiedliwości oraz środowiskiem społecznym.

5. Elementy procesu komunikowania.

6. Przekaz w układzie: kanał – szumy – sprzężenie zwrotne.

7. Komunikacja interpersonalna. Teoretyczne objaśnienie zjawisk określanych mianem przestępstw i tych uznanych za patologie społeczne. Komunikacja interpersonalna w ujęciu kryminologicznym.

8. Komunikacja niewerbalna i interpretacja indywidualnych i społecznych mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze specjalnym uwzględnieniem mechanizmów rządzących naruszaniem norm społecznych w ujęciu współczesnej kryminologii.

9. Komunikacja werbalna i interpretacja koncepcji kryminologicznych, dotyczących podstawowych mechanizmów rządzących procesami społecznej reakcji na zjawisko przestępczości, uwarunkowań takiej reakcji, efektywności i skutków w kontekście zagadnień polityki kryminalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Skinder 32/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Skinder 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.