Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna 1400-Kr1TI-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2009.
2. Kopertowska M., Grafika menadżerska i prezentacyjna, Warszawa 2018.
3. Nowakowska H., Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów, Warszawa 2009.
4. Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, Warszawa 2006.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: metody programowane: z użyciem komputera, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacje multimedialne
Literatura:

1. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006.

2. Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Warszawa 2009.

3. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie przygotowanych prac zaliczeniowych, ustalonych w trakcie zajęć, aktywności i wykonania

zadań domowych. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Uczelniany system informatyczny – technologia i wykorzystanie zasobów technologicznych serwera uczelnianego.

2. Podstawy technik informatycznych.

3. Przetwarzanie tekstów.

4. Arkusze kalkulacyjne.

5. Grafika prezentacyjna.

6. Przenośność dokumentów i formy ich zabezpieczania.

7. Bazy danych, w tym bazy danych programów prawniczych oraz bazy danych wykorzystywane w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.

8. Usługi w sieciach informatycznych.

9. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w szczególności istotnych dla zapobiegania i zwalczania przestępczości.

10. Poczta elektroniczna oraz elektroniczny obieg dokumentów.

11. Poszukiwanie, weryfikacja i ważenie informacji znalezionych w Internecie.

12. Bezpieczeństwo danych informatycznych.

13. Charakterystyka najczęstszych nadużyć z wykorzystaniem technologii informacyjnych, sposoby ich rozpoznawania i zapobiegania.

14. Internet a przestępczość i inne zachowania patologiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tatiana Walkowiak 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tatiana Walkowiak 17/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tatiana Walkowiak 17/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tatiana Walkowiak 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.