Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia administracji 1400-A1HA-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, pogadanka, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne
Literatura:

• Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989 (wydania różne)

• Maciejewski T. Historia administracji, Warszawa 2002.

Źródła

• Breza A., Smyk G., Tekely W., Wrzyszcz A., Historia administracji w Polsce. Wybór źródeł (wydania różne)

• Historia administracji. Wybór źródeł, pod red. J. Malca, Kraków 2002

Efekty uczenia się:

W1 – rozumie pojęcie administracji, dokonuje prawidłowej klasyfikacji organów administracji

W2 – zna główne kierunki ewolucji i rozwoju organów administracji publicznej na przykładzie wybranych państw Europy i USA i potrafi je połączyć z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi

W3 – zna i rozumie istotę rozwoju państw

U1 – potrafi dokonać samodzielnej oceny zjawisk i sformułować poprawne wnioski, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe i czasowo-przestrzenne

K1 – kształtuje się jego postawa obywatelskiego zaangażowania

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna

Zakres tematów:

Geneza i charakterystyka ogólna ustroju administracyjnego państw nowożytnych.

2. Ustrój administracyjny na ziemiach polskich w dobie zaborów: Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie. Wielkie Księstwo Poznańskie, zabór austriacki (Wolne Miasto Kraków, Autonomia Galicyjska). Charakterystyka władz i urzędów. Kompetencje. Podziały administracyjne.

3. Administracja publiczna w okresie II Rzeczypospolitej. Podział terytorialny. Administracja centralna i samorządowa. Problem odrębności administracyjnej niektórych ziem w okresie II RP.

4. Administracja na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

5. Administracja państwowa na ziemiach polskich w latach 1944-1989. Podziały terytorialne. Administracja centralna i terenowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.