Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego pisanie z ortografią 1000-F-RC47PNJRp-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Portale www stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych i platform internetowych.
1) Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, Cz. 1 i 2, Warszawa 1999;
2) Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład w toku problemowym
Literatura:

И. Старовойтова, Ваше мнение, Москва 2007.

Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П., Словарь грамматических вариантов русского языка, Москва 2008;

Bogusławki A., Karolak S., Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1987;

Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004;

Olechnowicz M., Spirydowicz O., Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego. Podręcznik dla szkół wyższych, Warszawa 1979.

Efekty uczenia się:

Posiada umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku rosyjskim i z wykorzystaniem ujęć praktycznych i wybranych koncepcji teoretycznych oraz różnych materiałów źródłowych

ma umiejętności w zakresie języka rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie przedstawionych prac pisemnych

bdb – student posiada znakomitą znajomość języka: bezbłędnie formułuje wypowiedzi, chętnie dzieli się przemyśleniami; db+ – student posiada bardzo dobrą znajomość języka: jego wypowiedzi w formie pisemnej są prawie bezbłędne; db – student posiada dobrą znajomość języka: jego wypowiedzi w formie pisemnej zawierają małą liczbę błędów, bierze udział w dyskusji najczęściej zapytany o zdanie; dst+ – student posiada zadowalającą znajomość języka: w jego wypowiedzi często zdarzają się błędy, udział w dyskusji bierze jedynie zapytany o zdanie; dst – student posiada zadowalającą znajomość języka: w jego wypowiedzi bardzo często zdarzają się błędy, zabiera głos w dyskusji jedynie na wyraźne polecenie wykładowcy; ndst- niezadowalająca znajomość języka: wypowiedzi studenta są wymuszone, zawierają bardzo dużą liczbę błędów, student nie chce uczestniczyć w dyskusji.

Zakres tematów:

1. Opis jako odrębna forma wypowiedzi pisemnej.

2. Cechy funkcjonalne oraz rodzaje opisów.

3. Kształtowanie umiejętności zapisywania treści usłyszanego tekstu.

4. Sporządzanie planu tekstu.

5. Rozprawka jako szczególny typ wypowiedzi pisemnej.

6. Dobór odpowiednich środków językowo-stylistycznych dla przewidzianych programem

form wypowiedzi.

7. Utrwalanie i prawidłowe stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.

8. Wyrażanie aktywnego i pasywnego działania (konstrukcje, w których wykonawca czynności jest nazwany i konstrukcje, w których wykonawca czynności nie jest nazwany).

9. Użycie konstrukcji biernych.

10. Dyskusja na temat bieżących wydarzenia w Rosji (przez cały semestr).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 307
Piotr Tomasik 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.