Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka pływania 1500-WF3TMP-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Czabański B. (1982) Teoria pływania, cz. I i II; AWF Wrocław
2. Czabański B., Fiłoń M. (1988) Elementy teorii pływania; AWF Wrocław
3. Jopkiewicz J., K. (2005) Autorski zbiór zadań ruchowych w nauczaniu techniki pływania delfinem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
4. Klajman P., Orzechowska A., Orzechowski K., Przybylski S., Szczepańska D., Waade B. (1996) Wskazówki metodyczno – organizacyjne w nauczaniu pływania; AWF Gdańsk
5. Matynia J., Rostkowska E. (1989) Zabawy i gry ruchowe w nauczaniu pływania. Monografie. Podręcznik, Skrypt; AWF Poznań

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody realizacji zadań ruchowych
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, pogadanka, obserwacja, działalności praktycznej, słowna

Literatura:

1. Bartkowiak E. (1995) Sportowa technika pływania; Biblioteka Trenera; Warszawa

2. Jopkiewicz J., K., Śmiglewska M. (2006) Proces nauczania pływania delfinem w przekazie słownym. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Mirosław Wrocławski. Bydgoszcz.

3. Kalinowski A., Roszko R. (1986) Pływanie - poradnik metodyczny; WSiP; Warszawa

4. Karpiński R. (1995) Nauczanie pływania; AWF Katowice

5. Przepisy pływania FINA. www.polswimm.pl

Efekty uczenia się:

W01 Zna teorie i prawa dotyczące mechanizmów oddziaływania środkami fizycznymi na organizm, a także poszczególne komponenty sprawności fizycznej, działalności sportowej – pływackiej oraz metody ich testowania

W 02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą stosowania różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym technik wykonania, metodyki nauczania, zasad pomocy, ochrony i bezpieczeństwa na zajęciach pływania jako skutecznego środka wspomagającego rozwój sprawności fizycznej

W03 Zna elementarną terminologię oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu technologii treningu pływania sportowego

U01 Posiada umiejętności przygotowania i przeprowadzenia wybranych fragmentów lekcji pływania w oparciu o program, wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy, posługując się podstawową aparaturą multimedialną, podstawowym sprzętem(przyrządami, przyborami)

U02 Potrafi planować, projektować, organizować, realizować działania z zakresu pływania dla wszystkich oraz interpretować dane liczbowe związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego.

U03 Posiada specyficzne umiejętności ruchowe, techniczne, taktyczne (wybranych ćwiczeń i elementów) oraz umiejętność pomocy i ochrony związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i prowadzeniem zajęć na basenie.

K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji, kontroli i dokształcania zawodowego, rozwoju osobistego, postępuje zgodnie z zasadami etyki, dba o optymalny poziom zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności pływackich, świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania i umiejętności niezbędne do realizacji zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego.

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych, a w przypadku nieobecności formę odrobienia zajęć wskaże nauczyciel prowadzący (w jednym dniu maksymalnie można odrobić dwie godziny lekcyjne, 2x45 min)

aktywne uczestnictwo w zajęciach,

przygotowanie konspektu

zaliczenie przedmiotu metodyka pływania: sprawdzian pływania odcinka 50m stylem motylkowym, z uwzględnieniem prawidłowej techniki pływania sportowego oraz według norm czasowych

na ostatnich zajęciach wystawiana jest z ocena przedmiotu

Wykłady - egzamin

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

Metodyka nauczania pływania delfinem

Nauczanie koordynacji ramion, nóg i oddychania

Metodyka nauczania skoków do wody

Metodyka nauczania nawrotu do delfina

Technika pływania delfinem

Technika wykonania skoków do wody

Technika wykonania nawrotów do delfina

Sprawdzian 50 m delfinemi zaliczenie przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Sokołowska 13/16 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kowalik 15/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.