Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka miejska 1000-ISP-35PM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przestrzeń miasta, Warszawa 2013.
Gehl J., Miasto dla ludzi, Warszawa 2014.
Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017.
Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2010.
Kardasz C., Możdżer J., Spychaj M., Miasto, jako fenomen społeczny i kulturowy: zbiór studiów, Toruń 2012.
Kubicki P., Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Kraków 2016.
Kurnicki K., Ideologie w mieście. O społecznej produkcji przestrzeni, Kraków 2018.
Nawratek K., Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Warszawa 2012.
Springer F., Miasto archipelag, Kraków 2016.
Nawratek K., Miasto, jako idea polityczna, Kraków 2008.
Wiktorska-Święcka A., Kozak K., Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Wrocław 2014.
Nemeth J., Defining a Public: The Management of Privately Owned Public Space, „Urban Studies” 2009, no 46.
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
Smagacz-Poziemska M., Czy miasto jest niepotrzebne, (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta, Warszawa 2015.
Wantuch-Malta D., Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Łódź 2016.
Wyzwania innowacyjności w sferze publicznej, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2015.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

Barber B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Warszawa 2014.

Graham W., Miasta wyśnione, Kraków 2016.

Krajowa Polityka Miejska 2023.

McGuirk J., Radykalne miasta, Warszawa 2014.

Merrifield A., Nowa kwestia miejska, Warszawa 2016.

Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe, Kraków 2015.

Sagan I., Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

PM1. Ma wiedzę na temat relacji między podstawowymi organami, instytucjami i podmiotami rządzenia i zarządzania w miastach.

PM2. Ma wiedzę o roli polityki miejskiej w procesie stymulowania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

PM3. Ma wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w mieście.

PM4. Potrafi badać perspektywy rozwoju oraz innowacyjności w miastach.

PM5. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w wymiarze polityki miejskiej.

PM6. Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe współczesnych miast i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy instrumentów politycznych.

PM7. Potrafi wskazać priorytety i hierarchię problemów w działaniach na rzecz rozwoju miast.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń zależy od oceny aktywności studenta (maks. 3 pkt.), oceny z prezentacji na temat związany z programem zajęć (maks. 2 pkt.), i oceny z kolokwium (maks. 4 pkt.).

*Zaliczenie kolokwium jest obowiązkowe.

4,0-5,0 - dst

5,5 - dst plus

6,0-7,0 - db

7,5 - db plus

8,0 - 9,0 - bdb

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do polityki miejskiej

2. Polska kwestia miejska

3. Zasady i cele prowadzenia polityki miejskiej

4. Kształtowanie przestrzeni

5. Partycypacja publiczna

6. Transport i mobilność miejska

7. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

8. Rewitalizacja

9. Polityka inwestycyjna

10. Rozwój gospodarczy

11. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

12. Demografia

13. Zarządzanie obszarami miejskimi

14. Monitorowanie realizacji polityki miejskiej

15. Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, sala AULA
Alina Kaszkur 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.