Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem 1000-ISP-B35ZP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Warszawa 2014, ss. 250.
J. Mika, Zarządzanie projektem wybrane elementy, https://otop.org.pl/uploads/media/animatorzy_przyrodniczy/materialy_do_pobrania/zarzadzanie_projektami.pdf
Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji, E. Stroińska, Ł. Sułkowski (red.), http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-2.pdf
Co to jest projekt?
https://www.youtube.com/watch?v=3LuUm1fJFQc
Zarządzanie projektem
https://www.youtube.com/watch?v=0mQI2jTYJWs
Kierownik projektu
https://www.youtube.com/watch?v=g4LX6mue5CQ
Metody zarządzania projektem
https://www.youtube.com/watch?v=h7qAKuNA9jI
Narzędzia w zarządzaniu projektem
https://www.youtube.com/watch?v=lW0YVqf5cM4
Metody dydaktyczne: warsztaty
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład w formie prezentacji multimedialnej, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych, szkoleń audio.
Literatura:

M. Oliński, Zarządzanie projektami, Olsztyn 2016

https://akademiabiznesu.uwm.edu.pl/static/akademia_biznesu_uwm_start_page/media/2.%20Zarz%C4%85dzanie%20projektami_4.pdf

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018, s. 169-234, 235-275.

M. Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca, Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014–2020, Warszawa 2016, ss. 229.

Efekty uczenia się:

K_W03, 06, 09

K_U01, 03, 04, 06, 08

K_K01, 02, 04, 06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy. Rozliczenie się z zadań, przekazanie sprawozdań w formie.

Zakres tematów:

[2 h] Zajęcia wprowadzające. Pojęcie projektu i zarządzania. Rodzaje projektów. Identyfikacja obszaru i miejsce realizacji projektu.

Zadanie 1. Przygotowanie sprawozdania ze szkolenia: Co to jest projekt?

https://www.youtube.com/watch?v=3LuUm1fJFQc

[4 h] Budżet projektu i harmonogram projektu. Harmonogram realizacji działań, określenie wydatków w projekcie oraz oszacowanie budżetu we wniosku o dofinansowanie. Harmonogram we wniosku o dofinansowanie a rodzaj projektu i zaplanowanie działań. Harmonogram we wniosku o dofinansowanie a szacowanie kosztów w budżecie projektu. Budżet dla wnioskodawcy z możliwością i bez możliwości odzyskania podatku VAT.

Zadanie 2. Przygotowanie sprawozdania ze szkolenia: Zarządzanie projektem

https://www.youtube.com/watch?v=0mQI2jTYJWs

[4 h] „Trójkąt ograniczeń” projektu: czas, zakres, koszty i jakość. Zakres, czas i koszty a główne elementy wniosku o dofinansowanie projektu dla przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich. Zwrotny i bezzwrotny system dystrybucji środków finansowych w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.

Zadanie 3: Przygotowanie sprawozdania ze szkolenia: Kierownik projektu

https://www.youtube.com/watch?v=g4LX6mue5CQ

[2 h] Piramida projektu: cel, unikatowość, tymczasowość, rezultat. Uzasadnienie, opis, cele i trwałość projektu. Tytuł projektu. Tytuł projektu a cel główny i cele szczegółowe projektu. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Rodzaje projektów a wskaźniki horyzontalne w projekcie.

Zadanie 4: Przygotowanie sprawozdania ze szkolenia: Metody zarządzania projektem

https://www.youtube.com/watch?v=h7qAKuNA9jI

[2 h] Wskaźniki produktu, rezultatu i nowoutworzonych miejsc pracy.

Zadanie 5: Przygotowanie sprawozdania ze szkolenia: Narzędzia w zarządzaniu projektem

https://www.youtube.com/watch?v=lW0YVqf5cM4

[2 h] Zajęcia warsztatowe. Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy europejskich. Wniosek o dofinansowanie projektu – spotkanie z praktykiem.

[1 h] Zaliczenie w formie pisemnej. Rozliczenie się z zadań, przekazanie sprawozdań w formie pisemnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 302
Małgorzata Sikora-Gaca 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.