Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi sieciowe 1300-Inf11US-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Schroder C., Linux. Receptury, Helion 2005
2. Zwicky E., Cooper S, Chapman B., Building Internet Firewalls. 2nd Edition (ebook) O'Reilly Media 2000
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Schroder C., Linux. Receptury, Helion 2005

2. Góra Z., Active Directory w systemach wolnego oprogramowania, Helion 2015

3. Suehring S., Zapory sieciowe w systemie Linux, Helion 2015

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z kluczowymi zagadnieniami z zakresu informatyki (K_W02).

W2 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu informatyki (K_W03).

W3 Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia systemów informatycznych sprzętowych lub programowych (K_W05).

Bilans godzin pracy studenta: 15W + 30Lab + 10 studia literaturowe + 15 przygotowanie do laboratorium + 10 przygotowanie do egzaminu + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 90 godz. pracy = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa w zakresie wykładów polega na weryfikowaniu założonych efektów kształcenia poprzez ocenę wiedzy wykazanej na egzaminie pisemnym.

Egzamin składa się z 5 pytań opisowych za które można uzyskać łącznie 6 pkt. Egzamin na ocenę 3.0 wymaga uzyskania

Zakres tematów:

1. Kluczowe usługi sieciowe dostępnych w środowisku Windows Serwer: (1) usługa katalogowa – Active Directory, organizacja obiektów, grupy użytkowników, prawa użytkowników, profile użytkowników, zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej, (2) IIS usługi internetowe dla środowiska Windows: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, FTP, (3) usługa DNS, rodzaje domen i rekordów DNS, poziomy domen i struktura organizacyjna, (4) RRAS - routing i dostęp zdalny, bezpieczeństwo i protokoły wykorzystywane przez VPN.

2. Kluczowe usługi sieciowe środowiska Linux / Unix: (1) Serwery NAS, przegląd rozwiązań, współdzielenie plików, prawa dostępu, limitowanie zasobów oraz dziedziczenie praw dostępów do pików i katalogów, (2) usługi współdzielenia plików dla systemów Windows / Linux / Mac OSX, (3) bezpieczny dostęp zdalny do systemów Linux, (4) zapory sieciowe (firewalle) realizowane z wykorzystaniem sytemu Linux, (5) udostępnianie plików i zasobów w środowiskach heterogenicznych.

3. Usługi sieciowe związane z rejestracją zdarzeń w sieci. Protokoły NTP, Syslog, RADIUS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 15:15, sala 202
Wiesław Urbaniak 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.