Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi sieciowe 1300-Inf11US-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Davies J., Microsoft Windows Server 2008. Protokoły i usługi TCP/IP, APN Promise 2011
2. Binnie C., Linux Server. Bezpieczeństwo i ochrona sieci, Helion 2017
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. Schroder C., Linux. Receptury, Helion 2005

2. Zwicky E., Cooper S, Chapman B., Building Internet Firewalls. 2nd Edition (ebook) O'Reilly Media 2000

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z kluczowymi zagadnieniami z zakresu informatyki (K_W02).

W2. Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu informatyki (K_W03).

W3. Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia systemów informatycznych sprzętowych lub programowych (KW_05).

W4 Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U14).

W5. Potrafi współpracować w grupie, pełnić skutecznie różne role w pracy zespołowej (K_U15).

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie laboratoriów efekty kształcenia przedstawione wyżej weryfikowane są na podstawie oceny bieżącego postępu realizacji praktycznych zadań laboratoryjnych, czyli sprawozdań elektronicznych, za zrealizowane ćwiczenie. Ocena końcowa w laboratorium jest oceną średnią z ocen cząstkowych, które zostały zdobyte w takcie semestru.

Ocena za wykonane ćwiczenie laboratoryjne wynosi maksymalnie 6 pkt. Zaliczenie na ocenę 3.0 wymaga uzyskania 50% maksymalnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Usługi sieciowe dostępne w środowisku Windows Serwer: (1) usługa katalogowa – Active Directory (2) IIS usługi internetowe dla środowiska Windows: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, FTP, (3) usługa DNS, rodzaje domen i rekordów DNS, (4) RRAS - routing i dostęp zdalny, bezpieczeństwo i protokoły wykorzystywane przez VPN.

2. Usługi sieciowe środowiska Linux/Unix: (1) konfiguracja serwerów NAS – bezpieczne współdzielenie plików dla systemów Windows / Linux / Mac OSX, (2) bezpieczny dostęp zdalny do systemów Linux, (3) projektowanie i konfiguracja zapory sieciowej w systemach Linux (4) udostępnianie plików i zasobów w środowiskach heterogenicznych.

3. Usługi sieciowe związane rejestracją zdarzeń w sieci - NTP, Syslog, RADIUS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 108 (PS)
Piotr Żmudziński 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.