Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacyjność i kreatywne myślenie 1300-Inf11IiKM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Tom Kelley, Jonathan Littman: Sztuka innowacji (THE ART. OF INNOVATION) Wydawca: MT Biznes, Warszawa, 2009;
2. Simon Sinek. Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania Wydawnictwo: Onepress, 2018;
3. Alexander Osterwalder, Yves Pigneuriinni .Projektowanie propozycji wartości. Wydawnictwo: ICAN Institute. 2016;
4. Barbara Rogoś-Turek, Iga Mościchowska. Badania jako podstawa projektowania user experience. Wydawnictwo PWN Warszawa, 2015;
5. Marcin Chłodnicki. Service Design po polsku. Wydawnictwo Naukowe PWN 2018;
6. Edward De Bono. Sześć ram myślowych. Wydawnictwo Helion, 2009;
7. Tanner Christiansen. Twórcze wyzwania : projektuj, eksperymentuj, testuj, buduj, wymyślaj, twórz, inspiruj i uwolnij swój geniusz. Helion 2016;
8. Susan Weinschenk. 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Helion 2013;
9. Jóźwik Karolina, Zwoliński Szymon. Myślenie wizualne w biznesie. Ty też potrafisz rysować. Wydawnictwo MT Biznes 2016;
10. Roam Dan. Narysuj swoje myśli. Jak skutecznie prezentować i sprzedawać pomysły na kartce papieru. Wydawnictwo Onepress, 2016;
11. Roam Dan. Wizualna strona biznesu. Jak przekonywać, przewodzić i sprzedawać za pomocą rysunków. Wydawnictwo Onepress, 2017;
12. Tim Brown. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation , Harper Collins Publishers, New York 2009.

Metody dydaktyczne: warsztaty
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Praca z kartami do inspiracji przy wykorzystaniu metody Design Thinking
Literatura:

1. Nęcka Edward Trening twórczości. Wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Profesjonalne, Oficyna Wydawnicza Impuls 1998;

2. John Eric Adair. Sztuka twórczego myślenia: źródła Innowacji i świetnych pomysłów. Kraków Wolters Kluwer 2008;

3. Tim Brown. Zmiana przez design.Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność. Wydawca: Libron, Wrocław, 2013;

4. David Kelley, Tom Kelley. Twórcza odwaga. Wyzwól własny twórczy potencjał. Wydawnictwo: MT Biznes. 2015;

5. Alexander Osterwalder, YvesPigneur. TWORZENIE MODELI BIZNESOWYCH. PODRĘCZNIK WIZJONERA wydawnictwo: Onepress, 2011;

6. Edward De Bono Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające. Wydawnictwo Emka, 2009.

Efekty uczenia się:

W1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia i zarządzania własną działalnością gospodarczą [K_W9]

W2. Student ma wiedzę na temat szeroko rozumianej innowacji i przedsiębiorczości [K_W9]

K1. Rozumie dynamikę zmian charakterystyczną dla informatyki w zakresie pracy twórczej [K_K1]

K2. Rozumie rolę i znaczenie społeczne realizacji misji popularyzatorskiej w zakresie najnowszych osiągnięć nauki i techniki z zakresu informatyki [K_K3]

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

90-100% ocena bdb

od 75-89 % ocena db

od 51 do 74 % ocena dst

Dodatkowo realizowane będą w ramach wykładu projekty grupowe, dające możliwość podwyższenia oceny z kolokwium

Zakres tematów:

Wprowadzenie do Design Thinkig (DT), Etapy Procesu Design Thinking, Model pracy twórczej w ramach metodologii DT , Mapa empatii, Mapa Interesariuszy, wywiady indywidualne/warsztat badawczy/ obserwacja uczestnicząca, Projektowe Techniki Badawcze, Wywiady Indywidualne Jakościowe, Burza mózgów, Idea card, Metody prototypowania. Modele Biznesowe, Inspiratory do budowania zespołów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:45 - 13:15, sala 6
Katarzyna Kazimierska-Drobny 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.