Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój kompetencji społecznych 1300-Inf11RKS-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Terrell Ward Bynum, Etyka a rewolucja informatyczna: http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html
2.Kim jest współczesny informatyk. Dokument refleksyjny, https://historiainformatyki.pl/dokument.php?nrar=1&nrzesp=2&sygn=I/2/2&handle=1651(www.pti.org.pl)
3.Współpraca podmiotów biznesowych o organizacji pozarządowych, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wpcontent/uploads/2018/11/Deloitte_Przewodnik_wspolpraca_podmiotow_biznesowych_i_organizac
Metody dydaktyczne: metody gier dydaktycznych
wykład konwersatoryjny
Literatura:

1.Steward J. (red.), Mosty zamiast murów, PWN Warszawa 2008

2.Smółka P., Kompetencje społeczne, Wolter Kluwer, Warszawa 2008

3.Miller W., Rollnick S., Dialog motywujący, Wyd. UJ, Kraków 2014

4.Albrecht K., Inteligencja społeczna, Gliwice 2007

5.Goleman D., Focus: sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości, Poznań 2014

6.Eales_White R., Być liderem, Warszawa 2000

7.Cieciura M., Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Warszawa 2012;https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2015/05/PSZI.pdf

8.Buglewicz K., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna, Polskie wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

W1, W2, U1, U2

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot ma charakter warsztatowy -odpowiadający charakterowi efektów uczenia się. Weryfikacja efektów uczenia się nastąpi poprzez ocenę opisową udziału w zadaniach ćwiczeniowych, ocenę aktywności w zakresie przygotowania się do zajęć oraz przygotowanie wystąpienia na temat wybranych zagadnień z zakresu etyki zawodowej.

Zakres tematów:

1.Wielka Piątka - nowa typologia osobowości.

2. Naukowe sekrety motywacji

3.Inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna -wybrane zagadnienia

4.Koszty analfabetyzmu emocjonalnego

5.Autentyczność, czytelność, empatia –inteligencja społeczna w środowisku pracy

6.Społeczna odpowiedzialność biznesu

7.Etyka wobec zmian technologicznych

8.Efektywny trening antystresowy

9.Ocena i rozwój inteligencji społecznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 15:15, sala 202
Anna Rutkowska 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.