Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia doktryn politycznych i prawnych 1400-A1HDP-ND
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych: podręcznik akademicki, Poznań 2004.
Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2005.
Dubel L. (oprac.), Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku: materiały źródłowe, Lublin 2003.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
wykład kursowy
Literatura:

Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne: fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017.

Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2015. Walkowski G.K., Historia doktryn politycznych i prawnych w zarysie, Bydgoszcz, 2012.

Efekty uczenia się:

W01: Student zna najważniejsze poglądy dotyczące rozumienia istoty i celów państwa, władzy oraz prawa, a także roli jednostki w społeczeństwie, ukształtowane na przestrzeni dziejów europejskiej myśli politycznej i prawnej (K_W07; K_W20)

W02: Zna doktrynalne podstawy oraz historyczne źródła współczesnych instytucji politycznych i prawnych (K_W07, K_W11).

W03: Zna genezę, ewolucję oraz główne doktrynalne koncepcje dotyczące rozumienia pojęć i instytucji leżących u podstaw europejskiej kultury prawnej, takich jak: godność, wolność, równość, własność, prawo, dobro wspólne, władza publiczna, suwerenność, demokracja, czy sprawiedliwość (K_W07; K_W11, K_W20)

U01: Potrafi wskazać oraz analizować doktrynalne i ideologiczne podłoże współczesnych zjawisk oraz procesów politycznych i społecznych (K_U07).

K01: Ma świadomość wpływu idei politycznych i prawnych na kształtowanie aksjologii współczesnego państwa oraz systemu prawnego (K_K05).

K02: Dostrzega – w perspektywie historycznej - zagrożenia dla wartości leżących u podstaw demokratycznego państwa prawnego, wynikające z oddziaływania doktryn i ideologii totalitarnych, faszystowskich, rasistowskich i nacjonalistycznych (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny złożony z pytań otwartych.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i zakres historii doktryn polityczno-prawnych, metody badawcze, rozwój oraz usytuowanie historii doktryn polityczno-prawnych pośród innych nauk prawnych.

2. Myśl polityczno-prawna starożytnej Grecji: sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles, stoicyzm, epikureizm).

3.. Chrześcijańska koncepcja państwa i prawa w starożytności i średniowieczu (św. Paweł z Tarsu, św. Augustyn, Marsyliusz z Padwy, św. Tomasz z Akwinu).

4. Myśl polityczno-prawna epoki renesansu (N.Machiavelli, myśliciele reformacji, J.Bodin).

5. Polityczno-prawne doktryny XVII–XVIII wieku: (H.Grocjusz, B.Spinoza, T.Hobbes, J.Locke, Monteskiusz).

6. Szkoła praw natury (Grocjusz) i jej związki z teorią umowy społecznej (Hobbes, Locke,, Rousseau).

7. Narodziny i rozwój doktryny liberalnej.

8. Geneza i ewolucja doktryny socjalistycznej.

9. Prawo w ujęciu psychologicznym (L. Petrażycki).

10. Społeczna nauka kościoła katolickiego.

11. Autorytaryzm i totalitaryzm – istota zjawiska i jego krytyka.

12. Główne kierunki myśli politycznej i prawnej po II wojnie światowej (doktryna państwa dobrobytu, teoria sprawiedliwości J. Rawlsa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.