Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analysis and Food Contamination 6006-AFC-E
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: (tylko po angielsku) Samson R.A., Houbraken J., Thrane U., Frisvad J.C., Andersen B., Food and Indoor Fungi, CBS-KNAW Utrecht, 2010;
Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., Biochemistry, W.H. Freeman & Co Ltd, 2002.
Hodgson E., A Textbook of modern Toxicology 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken 2004;
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: (tylko po angielsku) Multimedia presentations, experiment, observations, interpretation of results
Literatura: (tylko po angielsku)

Mitra S., Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, Hoboken 2003;

Ahuja S., Jespersen N., Modern Instrumental Analysis (in. Comprehensive Analytical Chemistry – Vol. 47), Elsevier, Amsterdam 2006

Mulroney S., Myers A. Netter’s Essential Physiology. Elsevier, 2009

Pico Yolanda, Food Contaminants and residue analysis, Comprehensive Analytical Chemistry, Vol. 51, Elsevier, 2008;

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

W01, W02, U01, U02, U03, K01, K02

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods: test (scored questions), reports, active participation in classes (verbal statements, commitment to tasks, ability to work in a team).

Assessment criteria:

91-100% – 5,0

81-90% – 4,5

71-80% – 4,0

61-70% – 3,5

51-60% – 3,0

≤ 50% – 2,0

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

• Solving tasks from converting molar percentages.

• Determination of vitamin C concentration in fruit juices

• Detection of aminoacids, proteins, carbohydrates and lipids

• Nitrate and nitrite in vegetable

• Determination of sulphites in wine

• Determination of phosphoric acid content in soft drinks

• Determination of total protein in milk

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Ałtyn 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.