Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy mechatroniczne 1300-Mt12SM-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. R.H. Bishop (red.): The Mechatronics Handbook. CRC Press, 2002
2. R. Iserman: Mechatronic Systems: Fundamentals. Springer 2003.
3. M. Petko: Wybrane metody projektowania mechatronicznego. Wyd. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji Kraków Radom 2008.

Metody dydaktyczne - inne: ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Literatura:

1. M. Olszewski (red.): Urządzenia i systemy mechatroniczne - Cz. 1. Wydawnictwo REA Warszawa 2009.

2. M. Olszewski (red.): Urządzenia i systemy mechatroniczne - Cz. 2. Wydawnictwo REA Warszawa 2009.

3. A. Czemplik: Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów: zasady i przykłady konstrukcji modeli dynamicznych obiektów automatyki. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2008.

4. G. Häberle, H. Häberle, R. Kilgus, R. Krall, W. Röhrer, B. Schiemann, S. Schmitt, M. Schultheiß, H. Tapken, T. Urian: Poradnik mechatronika. REA-SJ Konstancin--Jeziorna 2015.

5. B. Heimann, W. Gerth, K. Popp: Mechatronika: komponenty, metody, przykłady. M. Gawrysiak (przekł. z jęz. niemieckiego). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

U1: Student potrafi sformułować model koncepcyjny pojedynczej maszyny o napędzie elektrycznym z wieloma zmiennymi, a następnie przeprowadzić jego analizę oraz weryfikację przez audyt (K_U10).

U2: Student umie zaprojektować na podstawie zbudowanego modelu koncepcyjnego osprzęt sterowniczy wraz z jego oprogramowaniem dla prostych urządzeń mechatronicznych automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych (K_U10).

U3: Student jest zdolny do dokonania doboru magistrali komunikacyjnej oraz do jej konfiguracji dla wybranych systemów mechatronicznych (K_U01).

U4: Student umie dobierać elektryczne napędy ustawcze (w tym silniki elektryczne), wraz z elementami instalacji elektrycznej oraz elektrycznymi urządzeniami uruchamiającymi sterowanymi modułami logicznymi (K_U06).

U5: Student potrafi dokonać doboru i kalibracji urządzeń do pomiaru i wykrywania zmiennych procesowych, a także pozyskiwania danych z interfejsu komputerowego (K_U03, K_U06).

U6: Student umie zaprojektować system monitorowania prostego procesu produkcyjnego wraz z nadzorem eksperckim łagodzącym następstwa potencjalnych awarii (K_U10).

Metody i kryteria oceniania:

sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych i projekty - szczegóły podane przez prowadzącego zajęcia w grupie,

ocena z laboratorium uwzględnia: wyniki kolokwiów, oceny zadań domowych w tym oceny sprawozdań i projektów oraz ocenę za aktywność studenta na zajęciach

Zakres tematów:

1. Ogólna metodologia projektowania systemów mechatronicznych z uwzględnieniem ich modelowania, analizy, nadzoru kontrolnego, tworzenia sieci, monitorowania i wykrywania różnorodnych procesów zachodzących w pojedynczych maszynach z napędem elektrycznym, które są sprzęgnięte w system realizujący duże procesy przemysłowe,

2. Dokumentacja projektów systemów mechatronicznych dla kilku wybranych branż inżynieryjnych (takich, jak mechanicznej, chemicznej, elektrycznej i biomedycznej) poprzez studium rzeczywistych zagadnień projektowych (np. wykonanie szkicu projektu pojazdu hybrydowego, samochodu bez kierowcy, inkubatora dla noworodka oraz automatyzacji ruchu windy), a także automatyzację procesów przemysłowych (na przykładzie siłowni wiatrowej, destylacji ropy naftowej i napełniania butelek w browarze).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 107 (PS)
Jacek Jackiewicz 6/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.