Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyrygowanie z czytaniem partytur 1600-EA24DZCP-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: E. Bury – Podstawy techniki dyrygowania,
J. K. Lasocki – Chór – poradnik dla dyrygentów,
J. K. Lasocki – Dyrygent i dyrygowanie amatorskim zespołem muzycznym,
T. Czudowski – Kształcenie i organizacja zespołów śpiewaczych,
W. Kiser – Organizacja i kształcenie zespołów chóralnych,
A. Szaliński – Muzykowanie zespołowe,
A. Szaliński – Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej,
J. Zabłocki – Wybrane zagadnienia pracy dyrygenta chóru,
J. Zabłocki – O prowadzeniu chóru,
J. Zabłocki – O technice dyrygowania,
S. Wiechowicz – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych,
S. Krukowski – Problemy wykonawcze muzyki dawnej,
Z. Soja – Przewodnik dla prowadzącego chór w szkole podstawowej,
J. Jasiński – Chór w szkole specjalnej,
J. Nowak – Dyrygent chóru
A. Bubicz – Mojsa – Głos ludzki jako żywy instrument,
B.Mendlik – Wykonawstwo form wokalnych i wokalno-instrumentalnych muzyki religijnej w kontekście budowy formalnej oraz treści utworów,
M. Szczepankiewicz – Cantate Domino – Szkice o kulturze muzycznej Kościoła,
S. Dobek – Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku.
A. Kaczyński – Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej
Strony internetowe:
www.polmic.pl
www.pwm.pl
www.europacantat.com
www.musica-mundi.com
www.amicimusicasacra.com
www.cpdl.org
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)
- eksponująca (pokaz)
- problemowa (rozwijająca twórcze myślenie muzyczne)
w kontaktach i pracy ze studentami korzystałem z nowych technologii informatycznych, wykorzystując szkolenie Innowacyjny Dydaktyk.
Literatura:

Antologia muzyki chóralnej renesansu – opr. St. Wiechowicz (PWM 1965),

- L. Marenzio - Se la vostra partita, - Amatemi ben mio. (pozostałe do wyboru),

Utwory ze zbioru „Z pieśnią” na chór a cappella”

cz. I i II opr. J. K. Lasocki - Nie wyskakuj ptaszku, - Krakowiak, - Gaude Mater Polonia 4-gł. opr. Klonowski ,

Utwory ze zbioru „Chór w szkole” opr. K. Stankowska (WSiP ’88) - Breve regnum – opr. T. Maklakiewicz, ,

A. Bock - Requiem in A - Kyrie i Sanctus,

H. Laszlo – Jubilate Deo (chór mieszany),

J. S. Bach – chorał Jesu meine freude BWV 227,

Anonim - Pieśń o królach polskich,

F. Nowowiejski - Nasz Bałtyk opr. na 4-głos,

J. Maklakiewicz – Kołysanka,

Utwory ze zbioru „W moim ogródeczku”,

9 pieśni ludowych na 3 głosy mieszane (PWM ’68),

W moim ogródeczku, opr. T. Szeligowski,

Eugen Suchoń - Aka si mi krasna,

W. Żeleński – Morze,

F. Nowowiejski - Do ojczyzny 4-gł męski,

Utwory podstawowe

S. Moniuszko - Złota rybka 3-gł żeńskie opr. J. Pffeifer,

F. Nowowiejski – Parce Domine,

Mikołaj z Krakowa – Aleć nade mną Wenus,

Oprac. J.K. Lasocki – Czegoś taki smutny

E. Głowski – Ziemio ojczysta

A. Tucapsky – Pater mei

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

• Zna repertuar muzyczny z zakresu dyrygowania w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych (K1_W02)

• Zna repertuar muzyczny z zakresu dyrygowania stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole (K1_W04)

• Ma niezbędne informacje zawarte w specjalistycznej dyrygenckiej literaturze muzycznej oraz potrafi je analizować i

interpretować we właściwy sposób (K1_W06)

UMIEJĘTNOŚCI:

• Potrafi przygotować i wykonać z uwzględnieniem technik dyrygowania utwory wokalne/wokalno-instrumentalne/instrumentalne reprezentujące różne style muzyczne (K1_U05)

• Odczytuje utwory chóralne w zapisie nutowym i realizuje elementy charakterystyczne dla szeroko pojętego zapisu muzycznego od średniowiecza do współczesności (K1_U09)

• Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojetej dyrygentury chóralnej(K1_U13)

• Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielna pracę nad utworami z zakresu muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej (K1_U14)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Wykorzystuje wiedzę, wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę do prowadzenia i realizacji powierzonych zadań dyrygenckich (K1_K06)

• Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki dyrygowania oraz potrzeby ich doskonalenia (K1_K17)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr IV zaliczenie z oceną na podstawie opracowanego materiału:

- dyrygowanie z pamięci 2-3 utworami,

- dyrygowanie jednym dowolnie wybranym przez studenta utworem obowiązkowym.

- znajomość znaków, określeń zawartych w partyturach dyrygowanych utworów,

- znajomość tekstów słownych wykonywanych pieśni,

- wykazanie się znajomością cech epok i stylów wykonywanych utworów.

Zakres tematów:

Problemy techniki dyrygowania:

1. Utrwalenie i pogłębienie wszystkich zagadnień poznanych na I roku.

2. Zagadnienia tempa: - zmiany tempa nagłe i stopniowe w przebiegu jednego utworu w połączeniu z innymi elementami wykonawczymi.

3. Zagadnienia dynamiki: - dynamika jako jeden z elementów wyrazu emocjonalnego, - zmiany subito,

4. Sześciomiar jako metrum sześcio- i dwuruchowe.

5. Zagadnienia wykonawczo artystyczne: - rozplanowanie napięć w krótszych i dłuższych utworach, - kształtowanie wyrazowości artystycznej w formach muzyki dawnej, - realizacja ekspresyjna polskich pieśni historycznych.

6. Realizacja utworów na chóry mieszane z akompaniamentem organów.

7. Czytanie partytur utworów chóralnych a ‘ cappella

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 15:15, sala 224
Arkadiusz Kaczyński, Andrzej Koziełek 2/2 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:00 - 16:45, sala 224
Arkadiusz Kaczyński 2/2 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:30 - 10:15, sala 202
Andrzej Koziełek, Benedykt Odya 2/2 szczegóły
4 każdy czwartek, 16:30 - 17:15, sala 225
Bernard Mendlik, Ewa Matuszak 2/2 szczegóły
5 każdy czwartek, 17:15 - 18:00, sala 225
Bernard Mendlik 1/2 szczegóły
6 co drugi wtorek (parzyste), 17:00 - 18:30, sala 222
Ewa Matuszak, Katarzyna Sokołowska 1/2 szczegóły
7 co drugi wtorek (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 222
Katarzyna Sokołowska 2/2 szczegóły
8 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 222
Katarzyna Sokołowska 2/2 szczegóły
9 co drugi poniedziałek (parzyste), 17:30 - 19:00, sala 222
Katarzyna Sokołowska 2/2 szczegóły
10 każdy czwartek, 15:45 - 16:30, sala 222
Mariusz Kończal, Grażyna Okrasa 2/2 szczegóły
11 każdy wtorek, 17:00 - 17:45, sala 202
Grażyna Okrasa, Tomasz Kotwica 1/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.