Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespoły muzyki estradowej 1600-EA-PZA24ZME-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Pietraszewski I. (2012), Jazz w Polsce. Wolność improwizowana, Kraków
Chłowecki A. (2011), Wst˛ep, [w:] Raport o stanie muzyki Polskiej, Warszawa, IMiT.
Mieczysław Drobner – Instrumentoznawstwo i akustyka, PWM Kraków 1997
Rogalski E. - Muzyka w pozaszkolnej edukacji artystycznej
Szaliński A. - Muzykowanie zespołowe, COMUK, 1971
Berendt J. E., Od Nowego Orleanu do jazzu-rocka. Kraków 1991

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody proseminaryjne
Literatura:

Józefa Lenartowska – Dziecięca orkiestra perkusyjna, PWM Kraków 1965

Józef Stojko – Szkoła na instrumenty perkusyjne, PWM Kraków 1970

J. Marchwiński, Partnerstwo w muzyce, PWM, Kraków 2010

Rogalski E. - Muzyka w pozaszkolnej edukacji artystycznej

Szaliński A. - Muzykowanie zespołowe, COMUK, 1971

Efekty uczenia się:

Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów (K2_W09)

Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym (K2_W10)

Potrafi dostosować odpowiednią dynamikę, agogikę, artykulację, frazowanie i logistykę estrady do warunków akustycznych sali (K2_U15)

Potrafi radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami podczas występów publicznych (K2_U16)

Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów (K2_K04)

W różnych przedsięwzięciach kulturalnych przejawia kompetencje związane z integracją z innymi osobami (K2_K09)

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na ćwiczeniach + pisemna praca zaliczeniowa; prezentacja sceniczna

Zakres tematów:

Celem przedmiotu „Zespoły muzyki estradowej” to praktyka estradowa obligująca studenta do publicznego koncertu w trakcie semestru. Prezentacja artystyczna odbywać się może podczas uroczystości wydziałowej i uniwersyteckiej, z inicjatywy studentów może być organizowana także poza Uczelnią. Dzięki praktyce estradowej student wykształca odpowiednie nawyki zachowania na scenie, uczy się pokonywać tremę. Kształtuje umiejętność współpracy w zespole i współodpowiedzialności za ostateczny kształt i efekt artystycznego przygotowania i prezentacji koncertu.

Treści programowe podczas zajęć obejmują:

- podstawowa znajomość repertuaru z zakresu muzyki estradowej

- zapoznanie z formami i stylami muzycznymi oraz technikami wykonawczymi

- próby sekcyjne i całości w grze zespołowej i rozwijaniu kreatywności muzycznej

- podstawowe zasady harmonizowania utworów i opracowanie akompaniamentu do prostych utworów

- ćwiczenia w prezentacji programu pod względem technicznym oraz radzenie sobie ze stresem

- świadome różnicowanie stylistyki, operowanie stosowną artykulacją i dynamiką w praktyce

- stosowanie norm i przyjętych zasad obowiązujących podczas prób i występów artystycznych

- umiejętność współpracy z zespołem podczas muzykowania zespołowego

- wpajanie poczucia współodpowiedzialności za produkcję artystyczną

- budowanie świadomości w sprawę konieczności nieustannego doskonalenia swojej formy

- organizacja pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

- zapoznawanie ze strukturą i organizacją zespołu, jego formy oraz przebiegiem pracy w zespole

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 12:15, sala 203
Ryszard Piotrowski 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.