Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa 1400-Ek1PP-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Sagan S., Serzhanova V., Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010.
2. Grzonka L., Korybski A., Wiedza o państwie i prawie, Warszawa 2014.

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: wykład
Literatura:

1. Góralczyk W., Podstawy prawa i administracji, Warszawa 2016.

2. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2018.

3. Muras Z., Podstawy prawa, Warszawa 2017.

4. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

5. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

W01: zna i rozumie mechanizmy polityki finansowej, społecznej, gospodarczej oraz posiada podstawową wiedzę na temat problemów gospodarki rynkowej oraz problemów społecznych, kulturowych i prawnych w Polsce i na świecie.

U01: posługuje się przepisami prawa dotyczącego gospodarki i potrafi je stosować do typowych przypadków praktycznych.

U02: potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania problemowe – kazusy z prawa.

K01: potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne.

K02: potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł prawa, w tym z programów informacji prawnej.

K03: ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zakres tematów:

1. Pojęcie i podziały prawa. Koncepcje prawa. Funkcje prawa. System prawa.

2. Tworzenie prawa. Stosowanie prawa. Obowiązywanie prawa.

3. Źródła prawa. Normy prawne i przepisy prawne.

4. Dowody prawnicze.

5. Stosunek prawny. Odpowiedzialność prawna.

6. Świadomość prawna. Posłuch wobec prawa. Prawo a inne systemy norm społecznych. Praworządność.

7. Podstawowe zagadnienia dotyczące państwa.

8. Prawo konstytucyjne.

9. Prawo administracyjne.

10. Prawo karne.

11. Prawo gospodarcze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kilińska-Pękacz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.