Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje i mediacje (przedmiot realizowany w ramach e-learningu) 1400-Ek-FP2NiM-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
2. Binsztoka A., Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagdanienia psychologiczne i komunikacyjne, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2013.
3. Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Opis, objaśnienie i wyjaśnienie pojęć i terminologii, dyskusja, metoda przypadków, metoda problemowa, prezentacje multimedialne.
Literatura:

1. Horzyk A., Negocjacje. Sprawdzone strategie, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012.

2. Stelmach J., Brożek B., Negocjacje, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Karków 2014.

3. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na podstawie kolokwium.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Podstawowe definicje i pojęcia negocjacji. Cele negocjacji.

3. Rodzaje negocjacji. Podstawowe style negocjacji. Zespół negocjacyjny – role członków.

4. Strategie negocjacyjne. Style w negocjacjach i kryteria ich wyboru. Taktyki negocjacyjne

5. Podstawowe zasady negocjacji. Negocjacje kooperacyjne. Dominacja w negocjacjach.

6. Etapy negocjacji w biznesie.

7. Mediacje a negocjacje.

8. Cele i funkcje mediacji. Podstawowe pojęcia. Specyfikacja mediacji.

9. Konflikt – podstawowe pojęci i definicje. Fazy i etapy konfliktu. Źródła konfliktu. Style i rodzaje radzenia sobie z konfliktami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Skinder 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.