Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych 1300-M24AiSD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kombinatoryka dla programistów, W. Lipski, WNT, 2009.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Tutoring - w przypadku chętnych osób.
Literatura:

Algorytmy+Struktury danych=Programy, N.Wirth, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Wprowadzenie do algorytmówi, T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Sztuka programowania komputerów tom 3, D.E.Knuth, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

W01 Student zna złożoność obliczeniową wybranych algorytmów.

U01 Student potrafi omówić i zaimplementować wybrane algorytmy sortujące.

U02 Student potrafi omówić i zaimplementować wybrane algorytmy kombinatoryczne

U03 Student potrafi omówić i zaimplementować wybrane algorytmy grafowe.

U04 Student potrafi stosować odpowiednie struktury danych.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć studenci będą pisać programy w języku C++. Podczas kolokwium zaliczeniowego student powinien zaimplementować w wybranym języku trzy algorytmy. Powinien również użyć odpowiednich struktur danych.

Na ocenę końcową wpływ ma również aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

Pojęcia wstępne, rekurencja, złożoność algorytmów.

Algorytmy sortujące (bąbelkowe, przez wybór, przez wstawianie, szybkie etc.).

Algorytmy kombinatoryczne (generowanie permutacji, wariacji, kombinacji)

Algorytmy grafowe (Algorytm Dijkstry, DFS, BFS).

Algorytmy teorii liczb (faktoryzacja liczb pierwszych, szybkie potęgowanie modularne, ułamki łańcuchowe).

Struktury danych (stos, koejka,etc.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 17:45 - 19:15, sala 013
Maciej Maciejewski 5/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.