Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria dla nauczycieli/ Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego ( do wyboru) 1300-M36GdN-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: M. Kordos, Wykłady z historii matematyki, Script, Warszawa 2005

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1.H. M. Coxeter, Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN Warszawa 1967

2. R. Doman, Wykłady z geometrii elementarnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001

3. M. Kordos, L. Szczerba, Geometria dla nauczycieli, PWN, Warszawa, 1976

4. M. Kordos, L. Włodarski, O geometrii dla postronnych, PWN Warszawa 1981

5. E. Kowalski, Geometria dla studentów WSP, Zielona Góra 1990

6. R. Leitner, Geometria dla licealistów, WNT, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Efekty modułowe:

W1 Student definiuje podstawowe pojęcia geometryczne z zakresu geometrii szkolnej.

W2 Student formułuje własności figur płaskich, zwłaszcza dotyczących linii charakterystycznych związanych z trójkątem.

W3 Student rozpoznaje wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

W4 Student identyfikuje podstawowe przekształcenia geometryczne.

U1 Student dowodzi twierdzeń związanych z geometrią trójkąta czy dotyczących przekształceń geometrycznych.

U2 Student klasyfikuje czworokąty.

U3 Student konstruuje obiekty geometryczne w oparciu o posiadane dane.

U4 Student rozwiązuje zadania z zakresu geometrii szkolnej.

K1 Student zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

K2 Student potrafi formułować pytania służące zrozumieniu badanego problemu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub ustny

Zakres tematów:

1. Krótka historia rozwoju geometrii

2. Geometria trójkąta:

3. Konstrukcje geometryczne

4. Miara w geometrii elementarnej – miara Jordana, pola i objętości figur

5. Wielokąty i wielościany – przykłady, własności; bryły platońskie

6. Przekształcenia geometryczne

7. Elementy geometrii przestrzennej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:45 - 13:15, sala 19b
Agnieszka Łukasiewicz 14/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.