Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dodatkowe rozdziały analizy 1300-M24DRA-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1) A. Birkholc, Analiza matematyczna, funkcje wielu zmiennych, PWN, Warszawa, 1986 r.;
2) W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa, 1998 r.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody problemowe
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, praca studentów indywidualna i zespołowa, konsultacje
Literatura:

W. Kołodziej, Analiza matematyczna, PWN, Warszawa, 2009 r.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOśCi:

U05 - swobodnie posługuje się narzędziami analizy matematycznej, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym, całką krzywoliniową i powierzchniową;

U07 - potrafi stosować pojęcia teorii miary w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych omawianej teorii

U08 - wykorzystuje podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń w dowodach twierdzeń i zadaniach opartych na strukturach topologicznych;

U09 - stosuje język i metody analizy funkcjonalnejw formułowaniu twierdzeń, przeprowadzaniu dowodów wybranych twierdzeń i zadań, w szczególności wykorzystuje własności przestrzeni Banacha.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną; ocena końcowa uwarunkowana średnia ocen z kolokwiów i aktywności

Zakres tematów:

Przykłady dotyczące;

1) obliczania miary podzbioru hiperpowierzchni i całki po hiperpowierzchni, jako uogólnienia całek krzywoliniowej i powierzchniowej (niezorientowanych).

2) iloczynu zewnętrznego form różniczkowych, różniczki zewnętrznej formy różniczkowej;

3) całki formy różniczkowej na hiperpowierzchni zorientowanej z zastosowaniem Twierdzenia Stokesa i przypadków uogólnionego wzoru Stokesa; rotacji i dywergencji pola wektorowego;

4) obliczania całki 1-formy po drodze, w tym niezależność całki od drogi całkowania, funkcja pierwotna formy zamkniętej, cykl homotopijny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:15 - 16:45, sala 17
Ewa Strońska 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.