Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki 1500-WF12PDY-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Barankiewicz, J., 1998, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. WSiP, Warszawa.
2. Biblioteczka reformy, 2000, Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu fizycznym. Zeszyt 26, Warszawa.
2. Bielski J., 2000, Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski.
3. Bronikowski M., Muszkieta R., Olejniczak T.[red.],1998, Lekcja wychowania fizycznego. Wydawnictwo AWF, Poznań.
4. Kosiba G., Madejski E., 2001, Praca innowacyjno - badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego. Wydawnictwo Zamkom, Kraków.
5. Kulmatycki, Lesław., 1995, Ćwiczenia relaksacyjne. Praktyczne techniki antystresowe dla dzieci i młodzieży. Agencja Promo – Lider, Warszawa.
6. Muszkieta R. (red.), 2003, Nauczyciel i uczeń wyzwaniem dla przyszłości.
Wyd. AWF, Poznań.
7. Ochenduszko, J., 1997, Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Biblioteczka Reformy Oświatowej. WOM, Bydgoszcz.
8. Osiński, W., 2000, Antropomotoryka. AWF Poznań.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Bielski J., 2005, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych.. Wydawnictwo IMPULS, Kraków.

3. Bronikowski M., 2002, Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole. Cz. 1 i 2. Wydawnictwo eMPi2, Poznań.

4. Grabowski H., 2000, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

5. Krawański A., 2003, Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego, AWF Poznań.

6. Krawański A., 2006, Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii, AWF Poznań.

7. Lachowicz, L., 1995, Metodyka wychowania fizycznego. AWF, Gdańsk.

8. Madejski M., Węglarz J., 2007, Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego,wyd. Impuls, Kraków.

9. Maszczak, T., 1997, Metodyka wychowania fizycznego. Skrypt AWF, Warszawa.

10. Muszkieta R., 2004, Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela wychowania fizycznego. Wyd. AWF, Poznań

11. Strzyżewski, S., 1996, Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa.

12. Strzyżewski S., 1997, Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. WSiP, Warszawa.

13. Tatarczuk J., 2004, Metodyka wychowania fizycznego, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, student może otrzymać dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w wykładach, które wliczają się do ostatecznego wyniku zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

•Metodyka wychowania fizycznego - pojęcia, cele, zakres, zadania. Zasady pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne.

•Metodyka wychowania fizycznego w świetle podstawowych ogniw schematu prakseologicznego.

•Rozwój biologiczny, psychiczny, fizyczny i motoryczny dziewcząt i chłopców szkole podstawowej i gimnazjalnej.

•Specyfika wychowania fizycznego dziewcząt i chłopców. Koedukacja w wychowaniu fizycznym.

•Lekcja wychowania fizycznego jako podstawowe ogniwo szkolnej kultury fizycznej – definicja, rodzaje, typy, toki.

•Formy prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

•Charakterystyka metod realizacji zadań w wychowaniu fizycznym.

•Metody przekazywania i zdobywania wiadomości z zakresu kultury fizycznej. Metody wychowania.

•Rodzaje czynności nauczyciela. Model zadań i czynności nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania.

•Sposoby organizacji pracy na lekcji wychowania fizycznego i zajęciach sportowych.

•Reforma systemu edukacji. Istota reformy w zakresie wychowania fizycznego.

•Nauczyciel wychowania fizycznego – role, funkcje, style pracy, cechy i przymioty, kompetencje, oczekiwania społeczne.

•Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole. Organizacja obozów, kolonii, biwaków, rajdów – zadania, warunki bezpieczeństwa, kompetencje i kwalifikacje. Zagadnienia fair-play w działaniu nauczyciela wychowania fizycznego (instruktora, trenera).

•Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego – funkcje, kryteria, zasady. Związki kontroli i oceny z samokontrolą i samooceną.

•Zaliczenie przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 105 - budynek C
Mirosława Szark-Eckardt 73/76 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.