Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady muzyki z instrumentoznawstwem 1600-EA11ZMI-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: T. Zieliński, Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Wyd. COMUK, Warszawa 1973.
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia, wykład.
Literatura:

Wesołowski Zasady muzyki

Efekty uczenia się:

K1_W14 Zna podstawy zasad muzyki, harmonii, budowy formalnej i analizy dzieła muzycznego

K1_W15 Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej w stopniu podstawowym

K1_W17 Zna podstawy zasad improwizacji, aranżacji oraz instrumentacji w teorii i praktyce

K1_U03 Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych, charakterystyczne dla poszczególnych epok

K1_K01 Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K1_K08 Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych

K1_K18 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne.

Kryteria oceny – procent poprawnych odpowiedzi:

81-100% bdb

61-80% db

51-60% dost.

Zakres tematów:

1.Przyswojenie pojęć: rytm i metrum muzyczne oraz zagadnień związanych z nimi:

• wartości rytmiczne nut i pauz, przedłużanie wartości rytmicznych

• podział regularny i nieregularny, takty proste i złożone, rytm głównoczęściowy, rozdrobniony i rozszerzony

• grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych

• zjawisko synkopy, polimetrii i polirytmii

2. Zaznajomienie się z notacją w kluczach szeregu C, G i F (umiejętność zapisywania dźwięków w różnych kluczach, próby grania na fortepianie melodii w starych kluczach).

1. Przyswojenie wiadomości dotyczących interwałów melodycznych i harmonicznych, konsonansówansów i dysonansów, rozwiązania dysonansów (budowanie interwałów od podanych dźwięków – w różnych kluczach).

2. Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi skal, gam i tonacji :

- odmiany gamy dur i moll (budowanie i rozwiązywanie dysonansów we wszystkich odminach tych gam, tworzenie trójdźwięków i wielodźwięków),

- gama chromatyczna majorowa regularna i nieregularna

5. Skale spoza systemu dur-moll;

- cygańska, góralska, modi średniowieczne, skala całotonowa, pentatonika

-pojęcie serii w muzyce dodekafonicznej,

6. Poznanie zagadnień z zakresu budowy gam krzyżykowych i bemolowych – koło kwintowe, chromatykamatyka, diatonika i enharmonia

7. Poznanie wiadomości dotyczących agogiki, dynamiki i artykulacji, zaznajomienie się z pisownią plastyczną skrótów notacji muzycznej.

8. Znajomość zagadnień z zakresu elementów dzieła muzycznego oraz ogólnych wiadomości na temat źródeł i cech dźwięku, pisanie alikwotów od podanego dźwięku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 248
Marlena Winnicka 10/12 szczegóły
2 każdy piątek, 9:30 - 11:00, sala 248
Marlena Winnicka 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.