Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia muzyki i technik kompozytorskich 1600-EA-11HMZL-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Barber D.W., Kiedy gruba dama śpiewa czyli historia opery wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
2. Barber D.W., Baletki i baleriny czyli historia baletu wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
3. Barber David W., Zygzakiem przez muzykę, czyli następna historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2007
4. Beylin P., O muzyce i wokół muzyki, PWM Kraków 1975
5. Cegiełła J., Przeboje mistrzów, Wyd. radia i telewizji Warszawa 1987
6. Chomiński J. (red.), Słownik muzyków polskich, Kraków 1964, PWM (t. I), 1967 (t. II)
7. Chylińska T. Haraschin S. Schäeffer B., Przewodnik koncertowy, PWM Kraków 1991
8. Cieślak L., Historia muzyki cz. II, Łódź 2003
9. Czartkowski A. Jeżewska Z., Fryderyk Chopin, PIF Warszawa 1975
10. Cook N., Muzyka. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 2000
11. Drozdowski M. M., Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1986
12. Fibiger E., Dusza zaklęta w fortepianie, Burda Publishing Polska, Warszawa 2015.
13. Goluchowski S., Karol Szymanowski, PWM Kraków 1966
14. Gołąb M., Dodekafonia, Pomorze Bydgoszcz 1987
15. Gwizdalanka D., Muzyka. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1997
16. Habela J., Słowniczek muzyczny, PWM Kraków 1969
17. Husmann H., Wstęp do muzykologii, Warszawa 1968
18. Iwaszkiewicz J., Chopin. PWM Kraków 1966
19. Jacobs A., Słownik muzyczny, Delta Bydgoszcz 1993
20. Jasiński R., Rozmaitości muzyczne, Warszawa 1989
21. Joteyko T., Historia muzyki polskiej i powszechnej w zarysie, Wydawnictwo M. Arcta Warszawa 1916
22. Joteyko T., Nowy podręcznik do nauki muzyki w szkołach ogólnokształcących, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1926
23. Kański J., Przewodnik operowy, PWM Kraków 1985
24. Kisielewski S., Gwiazdozbiór muzyczny, PWM Kraków 1958
25. Komorowska M., Spotkanie z płytą, COMUK Warszawa 1974
26. Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1973
27. Krassowski J. (red.), Muzyka fortepianowa VI prace Specjalne 56 Akademia Muzyczna Gdańska 1985
28. Krassowski J. (red.), Muzyka fortepianowa XI prace Specjalne 56 Akademia Muzyczna Gdańska 1998
29. Kreiner-Bogdańska, W krainie muzyki, Kraków 2006
30. Lebrecht N., Pieśń imion, Świat Książki Warszawa 2012
31. Levine sir Gilbert, Papieski maestro, Świat Książki Warszawa 2012
32. Marchwica W. (red.), Słownik muzyki, Kraków 2006
33. Marek T., Schubert, PWM Kraków 1952
34. Mianowski J., Afekt w operach Mozarta i Rossiniego, Poznań 2004
35. Mianowski J., Semantyka tonacji w niemieckich dziełach operowych XVIII-XIX wieku, Toruń 2000
36. Michels K., Atlas muzyki, Warszawa 2002
37. Muchenberg B., Literatura, PWM Kraków 1989
38. Muchenberg B., Pogadanki o muzyce cz. I i II, PWM Kraków 1988
39. Muchenberg B., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
40. Nikodemska J. (red.), Niezwykłe biografie. Poznać i zrozumieć człowieka, G. J. Książki, Warszawa 2012
41. Niziurski M., Prelekcje muzyczne, Kielce 1994
42. Nowosad J. (opr.), Dowcipy o muzykach, Wydawnictwo SUPERPRESS Warszawa 1994
43. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007
44. Pałubicki K., Z dziejów muzyki polskiej nr 7, 9, 14. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Filharmonia Pomorska im. I. Paderewskiego Bydgoszcz 1964, 1965, 1969
45. Pietrzykowska M., Konrad Pałubicki człowiek i twórca, Bydgoszcz 2009
46. Pietrzykowska M., Rubin G. (red.), H. M. Górecki twórczość i inspiracje, Bydgoszcz 2010
47. Podhajski M. (red.), Kompozytorzy polscy 1918-2000. I tom – eseje, II tom – Biogramy, Gdańsk-Warszawa 2005
48. Reiss J., Mała historia muzyki, PWM Kraków 1987
49. Reiss J., Mała encyklopedia muzyki, PWN Kraków 1968
50. Reiss J., Wieniawski, PWM Kraków 1985
51. Reiss J., Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, PWM Kraków1958
52. Rudziński W., O muzyce przy głośniku, PWM Kraków 1985
53. Schäffer B., Dźwięki i znaki, PWN Warszawa 1969
54. Schaeffer B., Dzieje muzyki, Warszawa 1983
55. Schaeffer B., Muzyka. Dzieje kultury muzycznej. Podręcznik dla klas I-III szkół średnich, Warszawa 1987
56. Shamir I., Skrzypce Hitlera, Warszawa 2010
57. Sherman R. Seldon P., Muzyka klasyczna dla żółtodziobów czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o ... , Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2000
58. Szpilman Władysław, Pianista (Warszawskie wspomnienia 1939-1945), Wydawnictwo ZNAK Kraków 2000
59. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
60. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1980
61. Śledzińska S. (red.), Mała encyklopedia muzyki, PWN Warszawa 1995
62. Święcicki M., Jazz – rytm XX wieku, PZWS Warszawa 1972
63. Wade-Matthews M., Thompson W. (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa 2007
64. Waldorff J., Sekrety Polihymni, Iskry Warszawa 1957
65. Waldorff J., Diabły i anioły, PWM Kraków 1971
66. Wojciechowski G., Dzień dobry historio. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 – Nowa Era Poznań 2000
67. Woźniak J., Polski folklor muzyczny, skrypty i podręczniki 25, Akademia Muzyczna Gdańska 1995
68. Zieliński T. A., Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury Warszawa 1973
69. Zięba S., Bóg w życiu wielkich kompozytorów, Wyd. „Bernardinum” Pelplin-Gdańsk 2001
70. Zganiacz-Mazur L., 100 słynnych kompozytorów, Warszawa 2003
71. Zganiacz-Mazur L., Tańce, Warszawa 2004
72. Zganiacz-Mazur L., Słowniczek muzyczny, Warszawa 2004
73. Zganiacz-Mazur L., Leksykon kompozytorów, Warszawa 2007
74. Żuchowski H. R., Anegdoty na pięciolinii, Lublin 1993
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: -metoda podająca – wykład;
-aktywizujące metody nauczania - dyskusja, pogadanka, burza mózgów;
-analiza dokumentów;
-analiza materiałów źródłowych;
-analiza i interpretacja tekstów źródłowych;
- praca z książką;
-prezentacje multimedialne;
-konwersatorium;
-filmy dydaktyczne.
Ze szkolenia dotyczącego Narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce na przykładzie systemu USOSweb!!! wykorzystałam:
1. przekazywanie treści i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych;
2. utrzymywanie kontaktu z grupą za pomocą systemu informatycznego.
Literatura:

1. Burowska Z., Wprowadzenie w kulturę muzyczną, WSiP Warszawa 1991

2. Chodkowski A. (red), Encyklopedia muzyki, Warszawa

3. Chomiński J. Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki. Cz. I i II, PWM Kraków 1989

4. Chomiński J.M. Lissa Z. (red.), Historia muzyki powszechnej, PWM Kraków 1957

5. Einstein A., Muzyka w epoce romantyzmu, PWN Kraków 1965

6. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. II – Podręcznik do szkół muzycznych, PWM SA Kraków 2005

7. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. III – Podręcznik do szkół muzycznych, XX wiek, PWM SA Kraków 2009

8. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. IV – Podręcznik do szkół muzycznych, Przemiany kultury muzycznej XX wieku, PWM SA Kraków 2011

9. Jastrzębska A., Z dziejów myśli o muzyce, Musica Jagiellonica Kraków 2002

10. Kowalska M., ABC historii muzyki, Musica Jagellonica Kraków 2001

11. Krawczyk D., Mała historia muzyki kościelnej, Wydawnictwo „M” Kraków 2003

12. Ochlewski T. (red.), Dzieje muzyki polskiej, Interpress Warszawa 1983

13. Pociej B., Szkice późnego romantyzmu, PWM Kraków 1965

14. Reiss J. W., Mała historia muzyki, PWM Warszawa 1960

15. Śmiechowski B., Z muzyką przez wieki i kraje – historia muzyki, DELTA Warszawa 1995

16. Zganiacz-Mazur L., ABC historii muzyki, Wyd. Muzyczne CONTRA Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

K2_W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

K2_W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K2_W10 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym

K2_W15 Ma wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej

Umiejętności

K2_U02 Biegle rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok

Kompetencje społeczne

K2_01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie stopnia realizacji zakładanych efektów umożliwia ocena wykonania następujących zadań:

- Obecność i aktywność na wykładach w ramach konserwatorium. Każdy ze studentów otrzymuje tematy z danej epoki i przedstawia je na zajęciach.

- Kolokwium pisemne po ustalonej partii materiału (np. po dwóch zajęciach)

- Odsłuch przykładów muzycznych z omawianych epok

W ramach zaliczenia przedmiotu w semestrze I (dla studentów innych Uczelni):

Przygotowanie albumu o dowolnym kompozytorze

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven (do wyboru jeden)

W ramach zaliczenia przedmiotu w semestrze I (dla absolwentów UKW WEM)

Przygotowanie zaproszenia na koncert (dowolny)

Przygotowanie pocztówki informującej o kolejnej rocznicy Urodzin kompozytora Fryderyka Chopina

Ze szkolenia dotyczącego Narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce na przykładzie systemu USOSweb!!! wykorzystałam przekazywanie informacji o postępach ocenach za pomocą systemu informatycznego.

Zakres tematów:

1. Neoromantyzm. Muzyka w epoce neoromantyzmu. Kompozytorzy niemieccy: Richard Wagner, Johannes Brahms, Richard Strauss.

Kompozytorzy austriaccy: Anton Bruckner, Gustav Mahler.

Kompozytorzy francuscy: Hector Berlioz, Charles Gounod, Cesar Franck, Camille Saint-Saëns, Georges Bizet, Paul Dukas, Gabriel Faure.

2. Włoska muzyka operowa: Giuseppe Verdi.

Weryzm: Giacomo Puccini.

Muzyka operetkowa: Jacques Offenbach, Johann Strauss, Ferenc Lehar, Imre Kalman. Muzyka musicalowa: George Gershwin. (Oliwia

3. Szkoły narodowe: rosyjska, czeska, węgierska, hiszpańska, norweska, angielska, polska.

Szkoła rosyjska - Michał Glinka.

Potężna Gromadka: Aleksander Borodin, Cezar Cui, Milij Bałakiriew, Modest Musorgski, Nikołaj Rimski-Korsakow, Piotr Czajkowski, Anton Rubinstein, Aleksander Skriabin, Siergiej Rachmaninow, Dmitrij B. Kabalewski.

4. Szkoła czeska i słowacka: Bedrich Smetana, Antoni Dvorak, Zdenek Fibich, Leos Janacek.

Szkoła węgierska: Ferenc Liszt.

Szkoła hiszpańska: Isaac Albeniz, Manuel de Falla.

Szkoła norweska: Edvard H. Grieg.

5. Neoromantyzm w Polsce.

Kompozytorzy: Stanisław Moniuszko, Władysław Żeleński, Zygmunt Noskowski, Ignacy Jan Paderewski, Feliks Nowowiejski

6. Młoda Polska.

Kompozytorzy: Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, Ludomir Różycki, Grzegorz Fitelberg.

7. Impresjonizm w muzyce.

Kompozytorzy impresjonizmu - francuscy: Claude Achille Debussy, Maurice Ravel. Impresjonizm w Polsce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:00, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 14/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.