Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka kompozycji i aranżacji na szkolne zespoły muzyczne w szkolnictwie ponadpodstawowym 1600-EA11PKASZMSP-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Wiadomości z internetu

Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia- praca twórcza z zakresu aranżacji i opracowania twórczego, tworzenia podstawowych pomysłów muzycznych, budowanie formy z zastosowaniem odpowiedniej techniki kompozytorskiej, stylu i estetyki
Literatura:

Partytury kompozytorów różnych epok, różne aktualne podręczniki i zeszyty do nauki muzyki w szkołach

Efekty uczenia się:

K2_W02- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego

K2_W03- posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

K2_U02- biegle rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych

K2_U05- posiada umiejętność transponowania przebiegów melodycznych

K2_K01- potrafi samodzielnie analizować i interpretować potrzebne informacje

K2_K02- potrafi samodzielnie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i kreatywność na zajęciach, terminowe zaliczanie prac.

Zaliczenie wymaga oddanie wszystkich prac, przy ocenie bierze się pod uwagę ich jakość, wykorzystanie wiedzy i umiejętności:

-na ocenę dostateczną- 60%

-na ocenę dobrą- 80%

-na ocenę bardzo dobrą – min.90%

Nieterminowe oddanie prac powoduje obniżenie oceny o jeden stopień

Zakres tematów:

Komponowanie małych form muzycznych na fortepian i ich aranżacja lub instrumentacja na różne zespoły instrumentalne, komponowanie prostych form muzycznych z zastosowaniem fletów prostych i instrumentarium Orffa, komponowanie drobnych utworów na chór, opracowywanie na chór mieszany i dziecięcy różnych melodii, aranżacja popularnych melodii oraz piosenek dziecięcych na różne zespoły muzyczne, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zespołów dziecięcych. Instrumentacja utworów różnych epok na małą orkiestrę symfoniczną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 248
Sławomir Czarnecki 7/9 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 248
Sławomir Czarnecki 7/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.