Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyrygowanie z czytaniem partytur 1600-EA11DZCP-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Z pieśnią, zeszyt. III, IV opr. J. K. Lasocki (PWM)
Bok J. – O pracy dyrygenta chóru, Warszawa 1982
Jaworski L. – Podstawy techniki dyrygowania, Lublin 2003
Krukowski S. – Problemy wykonawcze muzyki dawnej, Warszawa 1991
Lasocki J. K. – Chór – poradnik dla dyrygentów, Kraków 1968
Ordyk – Czyżewska E. – Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, Lublin 2005
Szaliński A. – Muzykowanie zespołowe, Warszawa 1972
Zabłocki J. – O technice dyrygowania, Warszawa 1972
Wiechowicz S. – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych, Kraków 1951

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)
- eksponująca (pokaz)
- problemowa (rozwijająca twórcze myślenie muzyczne)
w kontaktach i w pracy ze studentami korzystałem z nowych technologii informatycznych, wykorzystując szkolenie Innowacyjny Dydaktyk.
- nauczanie poprzez Platformę Microsoft Teams
Literatura:

K. Szymanowski – Pieśni kurpiowskie

W. Kilar – Angelus

K.M. Prosnak – Morze

W.A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik

C. Orff – Odi et amo

A. Bruckner – Ave Maria

K.M. Prosnak – Kulig

A. Dworzak - Stabat Mater (Cześć III - Eja Mater)

- Te Deum

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W04 Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok pod kątem dyrygowania

K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów

UMIEJĘTNOŚĆI

K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych - jako dyrygent zespołów muzycznych

K2_U09 Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia z zakresu sztuki dyrygenckiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne w zakresie dyrygowania oraz działania pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów dyrygenckich

Metody i kryteria oceniania:

- Dyrygowanie 2 utworami (chóralny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny),dyrygowanie jednym dowolnie wybranym przez studenta utworem obowiązkowym Jeden utwór powinien być dyrygowany przez studenta z pamięci. Znajomość wszystkich określeń zawartych w partyturach. Znajomość podstawowych informacji o fakturze utworów, epoce stylistyczno-historycznej oraz biogramu kompozytora i autora tekstu (w utworach wokalnych i wokalno-instrumentalnych) - wykazanie się znajomością cech epok i stylów wykonywanych utworów. Utwory obowiązkowe: K. Szymanowski - Pieśni Kurpiowskie (wybór), C. Orff - Odi et amo, K.M. Prosnak – Morze.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia tempa:

- zmiany tempa nagłe i stopniowe w przebiegu jednego utworu w połączeniu z innymi elementami wykonawczymi.

2. Zagadnienia dynamiki:

- dynamika jako jeden z elementów wyrazu emocjonalnego,

- zmiany subito,

3. Sześciomiar jako metrum sześcio- i dwuruchowe.

4. Zagadnienia wykonawczo artystyczne:

- rozplanowanie napięć w krótszych i dłuższych utworach,

- kształtowanie wyrazowości artystycznej w formach muzyki dawnej,

- realizacja ekspresyjna polskich pieśni historycznych.

5. Realizacja utworów na chóry mieszane z akompaniamentem organów

6. Technika prowadzenia utworów z towarzyszeniem instrumentów

- kwintet w muzyce klasycznej,

7. Problemy techniczne i odtwórcze małych form wokalnych muzyki dawnej.

8. Regularne i nieregularne grupy rytmiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:45 - 9:30, sala 225
Bernard Mendlik, Grażyna Okrasa 2/2 szczegóły
2 każda środa, 9:30 - 10:15, sala 225
Bernard Mendlik 2/2 szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 15:45, sala 225
Grażyna Okrasa, Arkadiusz Kaczyński 2/2 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:00, sala 202
Grażyna Okrasa, Benedykt Odya 1/2 szczegóły
5 co drugi poniedziałek (parzyste), 14:15 - 15:45, sala 222
Lidia Stróżecka, Katarzyna Sokołowska 1/2 szczegóły
6 każdy czwartek, 18:45 - 19:30, sala 222
Lidia Stróżecka, Mariusz Kończal 1/2 szczegóły
7 każda środa, 9:30 - 10:15, sala 224
Arkadiusz Kaczyński 2/2 szczegóły
8 każda środa, 8:45 - 9:30, sala 224
Arkadiusz Kaczyński 2/2 szczegóły
9 każda środa, 9:30 - 10:15, sala 202
Grażyna Okrasa, Tomasz Kotwica 2/2 szczegóły
10 każda środa, 8:45 - 9:30, sala 202
Tomasz Kotwica 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.