Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt 1300-ITI12P-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Bajkowski J.: Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1995.
- Graj L., Napiórkowski J., Nowak K.: Materiałoznawstwo i technologia drewna WSP- skrypt. Bydgoszcz 1997.
- Prządka W.: Technologia meblarstwa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1996.
- Dzięgielewski S., Smardzewski J.: Meblarstwo. Projektowanie i konstrukcja, PWRiL, Poznań 1995.
- Forrester P. Stolarstwo : materiały, narzędzia, techniki, projekty Warszawa , Wydawnictwo "Arkady", 2011.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

- Dolny S. Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym. Wydawnictwo AR, Poznań 1999,

- Prządka W., Szczuka J.: Technologia – stolarstwo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995.

- Deyda B., Beilschmidt D.: Technologia drewna. REA Warszawa 1999.

- Perkitny T., Stefaniak J., Technologia produkcji tworzyw drzewnych, PWRiL 1986

- Kowal M.: Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem.

Warszawa, Wydaw. REA, 2011.

Efekty uczenia się:

- W1 - potrafi dokonać doboru odpowiednich materiałów drzewnych w procesach projektowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych,

- W2 - ma pogłębioną wiedzą w zakresie grafiki inżynierskiej, w tym z zakresu normalizacji i unifikacji zapisu konstrukcji wykonanej z

materiałów drzewnych,

- U1 - potrafi stosując właściwe metody, techniki i narzędzia typowe dla drzewnictwa zaprojektować procesy technologiczne w

drzewnictwie

- U2 - potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu drzewnictwa,

- U3 - potrafi opracować szczegółową dokumentację dotyczącą realizacji zadania projektowego; potrafi przygotować opracowanie

zawierające omówienie wyników,

- U4 - potrafi sformułować specyfikację projektową linii produkcyjnej wybranej konstrukcji drewnianej z uwzględnieniem takich aspektów

jak zapylenie, korzystając między innymi z norm regulujących działanie urządzeń technicznych,

- U5 - potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą realizacji zadania projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą

przedstawionej prezentacji,

- U6 - potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów drzewnych, technik wytwarzania i

metod projektowania w drzewnictwie.

Metody i kryteria oceniania:

Dokumentacja zadania w postaci projektu

Zakres tematów:

Procesy produkcyjne stosowane w drzewnictwie, linie produkcyjne i organizacja stanowisk roboczych w przemyśle drzewnym,

projektowanie procesów technologicznych w drzewnictwie, systemy odpylania i odwiórowywania w drzewnictwie, zadanie produkcyjne,

obciążenie stanowiska roboczego, analiza zużycia materiałowego, zasady tworzenia dokumentacji zadania projektowego w drzewnictwie,

zasady doboru materiałów drzewnych w procesach projektowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, nowe materiały drzewne,

techniki wytwarzania i metod projektowania w drzewnictwie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:30 - 18:30, sala 29
Cezary Gozdecki 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.