Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych SDR-1-SzM-MBN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1970
Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych,
Warszawa 1989
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Wrocław 2003
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Uniwersytet Gdański 2001
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: poradnik dla studentów, Warszawa
2000
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład monograficzny
Metody problemowe
Metody seminaryjne
Metody pracy ze źródłami
Literatura:

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1997

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i

jakościowe, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Ramowe efekty uczenia się:

• zna i rozumie metodologię badań naukowych

• zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów

– światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia

ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub

artystycznych, w których odbywa się kształcenie

Szczegółowe efekty uczenia się:

Przedmiot jest przygotowaniem do badań empirycznych.

Główne efekty to: zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności, które na

podstawie literatury i przeprowadzonych ćwiczeń, przygotują doktoranta

do przeprowadzenia badań empirycznych, analizy ilościowej i jakościowej

przeprowadzonych badań, wnioskowania końcowego i napisania pracy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie pracy pisemnej

Przeprowadzone badania

Dokonanie na piśmie analizy przeprowadzonych badań

Zakres tematów:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- Zasad przeprowadzania badań naukowych

- Wyszukiwania i korzystania z literatury naukowej

- Etapów badania naukowego

- Metodologii badań pedagogicznych

- Napisania wywodu naukowego w oparciu o literaturę dotyczącą wybranego

tematu

- Przeprowadzenia badań empirycznych opartych na technice obserwacji,

wywiadu, ankiety, analizy dokumentów

- Analizowania ilościowego i jakościowego wyników badań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Janosz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.