Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie SDR-1-Sem
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
Efekty uczenia się:

- zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów

światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia

ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej

- zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub

artystycznych, w których odbywa się kształcenie

- potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki

do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania

złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a

w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę

badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych,

działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu

w rozwój wiedzy

- potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia

badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym

- potrafi inicjować debatę

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz

inspirować i organizować rozwój innych osób

- jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej

- jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscyplin

naukowej

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów

poznawczych i praktycznych

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

- jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych,

w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności

- z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Izdebski 1/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Filipiak 1/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Kaczyński 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Benedykt Odya 1/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Matuszak-Gołda 1/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Yuriy Zorenko 1/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Macko 1/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Woźny 1/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Rypel 1/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Wronkowska-Dimitrowa 1/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Mielhorski 1/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Pieczywok 1/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Jeleniewski 1/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.