Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 1300-IM11Ma-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. G. Kwiecińska, Matematyka: kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: nauczanie zdalne
Literatura:

1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, GIS, Wrocław 2003.

2. S. Szymański, T. Ledworowski, Matematyka, skrypt dla studentów Wychowania Technicznego, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 2000.

3. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Supremum 2014.

Efekty uczenia się:

W01 ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą: algebrę, podstawy geometrii analitycznej, liczby zespolone. (K_W01)

Bilans godzin pracy studenta:

wykład (15h) + konwersatorium (15h) + konsultacje (5h) + realizacja zadań domowych (20h), przygotowanie do zajęć i zaliczeń (20h) = 75h

= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich testów zaliczeniowych.

Kryteria oceniania:

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena bdb

od 80% do 89% - ocena db+

od 70% do 79%. -ocena db

od 60% do 69%. - ocena dst+

od 50% do 59% - ocena dst

poniżej 50% - ocena ndst

Zakres tematów:

Elementy algebry liniowej:

- Liczby zespolone.

- Wielomiany i funkcje wymierne.

- Wykonywanie działań na macierzach. Obliczanie wyznaczników. Wyznaczanie macierzy odwrotnej oraz rzędu macierzy.

- Rozwiązywanie układów równań liniowych.

- Podstawy geometrii analitycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, (sala nieznana)
Marcin Kowalewski 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.