Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1100-P-POW35MWR-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Randall P., Parker J. (2001). Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2. King G. (2003). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: GWP, rozdz. I-III.
3. Sarapata D. (2006). Problematyka relacji terapeutycznej we wczesnej interwencji u niemowląt i małych dzieci. W: B. Cytowska, B. Winczura (red), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
4. Szustrowa, T. (2005) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Rozdziały 1,2,4.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
Metody dydaktyczne - inne: Aktywizujące grupę - praca w zespołach, dyskusja, praca z literaturą.
Literatura:

1. Będkowska-Heine V. (2006). Małe dziecko w procesie terapeutycznym. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

2. Cytowska B.,Wilczura B., Stawarski A. (2013). Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

3. Deptuła M., Misiuk A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Warszawa: PWN. Rozdziały: 5.

4. Geldard K., Geldard D. (2009). Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, rozdział 2, 4.

5. Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i Rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo. Akademickie Żak, rozdz. II.

6. Koomar J., Kranowitz C., Szklut S., Martin-Balzer L., Haber E., Sava D. I. (2013). Inteligencja sensoryczna. Odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli. Formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

7. Pisula E. (2002). Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa: PWN

8. Szecówka-Nowak M. (2006). Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzenami rozwojowymi. W: B. Cytowska, B. Winczura (red), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

9. Twardowski A. (2014). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w środowisku rodzinnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. s. 146-157.

Efekty uczenia się:

W02 student/ka rozpoznaje zaburzenia występujące u małego dziecka i ma wiedzę o działaniach pomocowych i wspomagających jego rozwój [K_W21]

U01 student/ka potrafi obserwować zachowanie dziecka i jego rodziców, analizuje powiązania pomiędzy zachowaniem opiekunów i dziecka [K_U01]

K01 student/ka ma przekonanie, że podjęcie działania na rzecz rodziny może prowadzić do poprawy jakości życia tej rodziny [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie w zespołach studium indywidualnego przypadku obejmującego plan diagnozy wraz z narzędziem diagnostycznym oraz plan pracy i terapii dziecka oraz współpracy z rodzicami na podstawie opisu przypadku. Zgromadzone za zadanie punkty zamieniane są na ocenę, Uzyskanie od 51% do 61% punktów- ocena dostateczna, 62% do 72% punktów- ocena dostateczna plus, 73% do 82% punktów- dobra, 83% do 89% punktów- dobra plus, 90% do 100% punktów- bardzo dobra.

Zakres tematów:

1. Uwarunkowania procesu diagnostycznego: Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji w procesie diagnozy i terapii z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami. Wspieranie rodziców w procesie diagnostycznym i motywowanie do współpracy z profesjonalistami. Zasady etyczne w procesie diagnostycznym.

3. Techniki diagnostyczne: Wywiad i obserwacja w poznaniu zagrożeń i zaburzeń rozwoju małego dziecka. Zasady prowadzenia wywiadu z rodzicami oraz obserwacji pośredniej/bezpośredniej rozwoju dziecka – przegląd narzędzi diagnostycznych.

4. Opracowanie planu diagnozy na podstawie opisu przypadku: postawienie hipotezy, dobór technik diagnostycznych, opracowanie arkusza obserwacji/wywiadu z rodzicami.

6. Opracowanie planu pracy z dzieckiem o zagrożonym lub zaburzonym rozwoju na podstawie opisu przypadku: dobór metod wspomagania rozwoju dziecka i terapii, sformułowanie zaleceń do współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Alicja Potorska, Magdalena Pluta 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.