Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna 1100-PrS11PSO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Sternberg, R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
Hamer, H. (2005). Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
Kozielecki, J. (2009). Nowe idee w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Trempała, J. (2012) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

Butler, G., McManus, F. (2012). Psychologia. Sopot: GWP.

Marszał-Wiśniewska, M., Klonowicz, T., Fajkowska-Stanik, M. (2003). Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia. Gdańsk:

GWP.

Rathus, Spencer, A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau J. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Tavris, C., Wade, C. (2008). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

W01

W02

U01

U02

K01

K02

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach,

Test wiedzy zaliczony na podstawie uzyskania przez studenta min. 60% punktów. Obowiązują treści omawiane na zajęciach i w zadanej

literaturze przedmiotu. Wykład prowadzony zdalnie za pomocą platformy MS Teams.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii ogólnej. Nurty i podejścia psychologiczne. Historia myśli psychologicznej. Role zawodowe i

charakterystyka psychologów.

2. Osobowość. Definicje, struktura i funkcje osobowości. Rozwój podstawowych struktur osobowościowych. Zaburzenia osobowości.

3.Różnice indywidualne. Temperament, płeć, zdolności, style poznawcze, twórczość i uzdolnienia, inteligencja.

4. Rozwój człowieka na przestrzeni życia

5. Motywacja i jej znaczenie w życiu człowieka

6. Charakterystyka zaburzeń psychicznych

7. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej - Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Sytuacje interpersonalne. Negocjacje.

Komunikacja. Konflikty. Procesy grupowe, reguły współdziałania, role w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Jarosław Ocalewski 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.