Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna 1100-PrS11PSO-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Nęcka. E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2012). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
Forgas, J.P., Williams, K.P., Wheeler, L. (2005). Umysł społeczny. Gdańsk: GWP.
Goleman, D. (1997) Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań:. Media Rodzina.
Scannell, M., Scannel, E.E. (2015). Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespołów. Warszawa: Wolters Kluwer.
Steciwko A., Mastalerz-Migas, A. (2012). Stres oraz wypalenie zawodowe: jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć. Wrocław: Elsevier
Urban & Partner
Strelau, J. (2016). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
wykład monograficzny
Literatura:

Boral, B., Boral, T. (2013). Techniki zapamiętywania. Warszawa: Samo Sedno Edgard.

Buzan, T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

Tomczyk, J. (2014). Inteligencja emocjonalna: jak panować nad uczuciami. Warszawa: Samo Sedno Edgard.

deCatanzaro, D.A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN.

Kunat, B. (2015). Pasja jako kategoria badawcza - w świetle dualistycznego modelu R.J. Vallerand'a. Psychologia Wychowawcza, (8),

31-41.

Mudło-Głagolska, K. (2019). Charakterystyka pasji a okres rozwoju człowieka – badania poprzeczne, Psychologia Rozwojowa, 24(4), 71–

82. doi: 10.4467/20843879PR.19.023.11729

Mudło-Głagolska, K., Lewandowska, M., Kasprzak, E. (2019). Adaptacja i walidacja narzędzia do badania pasji harmonijnej i pasji

obsesyjnej: Passion Scale Marsha i współpracowników. Przegląd Psychologiczny, 62(1), 41-58.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach

Kolokwium zaliczone na podstawie uzyskania 60% punktów

Zajęcia stacjonarne

Zakres tematów:

1. Pamięć i uczenie się człowieka. Posługiwanie się mnemotechnikami. Proces koncentracji uwagi w uczeniu się jednostki. Ćwiczenia na

koncentrację.

2. Motywacja w psychologii. Wzbudzanie motywacji, wyznaczanie celów.

3. Specyficzne rodzaje ludzkiej inteligencji. Rozpoznawanie i kontrolowanie emocji. Rola inteligencji emocjonalnej.

4. Psychologiczne rozumienie stresu. Radzenie sobie ze stresem.

5. Pasja (proces internalizacji pasji, pasja w rozwoju człowieka, konsekwencje pasji w różnych obszarach aktywności człowieka).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 138
Karolina Mudło-Głagolska 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.