Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego 1100-PR23DKS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Kodeks etyki kuratora rodzinnego

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia realizowane zdalnie na platformie MS Teams oraz Moodle.Literatura:

1. Jedynak T., Stasiak K., 2008, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa

2. Jedynak T., Stasiak K., 2007. Funkcjonowanie polskiej kurateli sądowej w świetle regulacji prawnych. Zadania kuratorów., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa

3. Gromek K., 2005., Kuratorzy sądowi. Wydawnictwo Lex. Warszawa

4. Ostrihanska Z., Paszkiewicz A., 2012, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin.

5. Gromek K., (2004) Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

6. Ustawa o kuratorach z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Efekty uczenia się:

W_01 zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego [K_W08]

W_02 posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka i zaburzeń tego rozwoju w cyklu życia w aspekcie psychologicznym oraz społecznym [K_W14]

W_03 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania resocjalizacyjnego, uczenia się społecznego i nauczania resocjalizacyjnego oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów [K_W17]

K_02 jest gotowy do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w pracy kuratora sądowego [K_K06]

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie zdalnej po pozytywnym zaliczeniu konwersatoriów:

Kryteria oceny:

0-49% - ocena 2,0

50-74% - ocena 3,0

75-79% - ocena 3,5

80-89% - ocena 4,0

90-94% - ocena 4,5

95- 100% - ocena 5,0

Zakres tematów:

1. Organizacja Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce

- Model zawodowo-społeczny kurateli sadowej

- Obowiązki i prawa kuratorów sądowych

- Kompetencje rodzinnych kuratorów sądowych

- Kodeks etyki kuratora sądowego

2. Zadania rodzinnych kuratorów sądowych - podstawa prawna.

3. Rodzaje nadzorów i wynikające z nich procedury.

3. Etapy pracy rodzinnego kuratora sądowego w nadzorze

- Diagnoza, plan pracy, metodyka oddziaływań, weryfikacja.

4. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego związane z kuratelą,

- Stosunek rodzinno-prawny, w tym: prawo do dziedziczenia, imienia i nazwiska, kontaktu oraz obowiązek wspierania się dzieci i rodziców (obowiązek alimentacyjny)

- Pochodzenie dziecka oraz sposoby ustalania ojcostwa i macierzyństwa

- Rodzina zastępcza i adopcyjna;

- Opieka i Kuratela

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Karolina Goede 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.