Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewalidacja osób z zaburzeniami w zachowaniu 1100-PR23ROZ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa.
- Siemionow J. (2011), Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Warszawa.
- Opora R. (2010), Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykłady realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Literatura:

- Goldstein A. P., Glick B., Gibbs J. C. (2018), Program zastępowania agresji. Warszawa.

- Słupek K. (2018), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gdańsk.

- Kołakowski A., Pisula A. (2017), Sposób na trudne dziecko. Sopot.

- Stanik J. M. (2013), Psychologia sądowa. Warszawa.

-Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna. Poznań. 2009.

- Urban B., Stanik M., J. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. Warszawa. 2008.

- Wysocka E. (2008), Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa.

- Pytka L. (2005), Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams - W01, W02, U02

Ocena pracy studenta z tekstami naukowymi przekazywanymi za pomocą platformy Microsoft Teams - U01, U03, K01

Zakres tematów:

1.Rewalidacja – podstawowe informacje;

2.Zaburzenia zachowania – wyjaśnienie pojęć;

3.Diagnoza wybranych zaburzeń w zachowania (kryteria diagnostyczne);

4.Rodzaje wybranych zaburzeń zachowania i ich charakterystyka;

5.Przyczyny powstawania zaburzeń zachowania.

6.Wybrane aspekty terapii osób z zaburzeniami zachowania (trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Monika Gołembowska 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.