Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja edukacyjna 1100-PPW1EWE-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Kameduła E. (2008). Niedoskonałości procesu ewaluacji w polskiej szkole. W: J. Grzesiak (red.). Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w ewaluacji. Kalisz-Konin, s. 219-226.
Mazurkiewicz G. (2011). Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Sterna D. (2008). Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa: CEO.
Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykłady realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi MS Teams
Literatura:

Mazurkiewicz G. (red.) (2011). Jak być jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Nowotnik J. (2019). Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, rozdz. I - III.

Tołwińska-Królikowska E. (red.) (2010). Autoewaluacja w szkole. Warszawa: Wydawnictwa CODN.

Zwiernik J. (2019). Partycypacyjne badania dzieci jako proces emancypacyjny. W: M. Wiśniewska-Kin, J. Bonar, A. Buła (red.) Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania-perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 47-61.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

H.W1. teorie, koncepcje i modele rozpoznawania cech rozwoju i funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w młodszym wieku szkolnym odpowiednio u progu wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu edukacji ogólnokształcącej (klasa I szkoły podstawowej) jako podstawy wspomagania rozwoju dziecka lub ucznia na etapie wczesnej edukacji;

H.W5. zagadnienia ewaluacji edukacyjnej i edukacyjnej wartości dodanej, w tym ich zasady i formy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez:

egzamin w formie pisemnej lub ustnej

Zakres tematów:

Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Specyficzne potrzeby edukacyjne i ich diagnoza

Ewaluacja jako narzędzie zmiany - istota, regulacje prawne

Etapy procesu ewaluacyjnego i ich charakterystyka

Ewaluacja jako badanie w działaniu

Od kontroli do oceny - formułowanie sądów i podejmowanie decyzji

Praktyka oceniania kształtującego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 18:15, (sala nieznana)
Jolanta Nowak 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.