Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja edukacyjna 1100-PPW1EWE-NJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dziamska D., Małyska M., Wróblewska M., Woźniak J. (2017). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Kaczan R., Rycielski P. (2014). Badanie 6- i 7- latków – rok szkolny 2012/2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, rozdz. I-III
www.npseo.pl
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Konwersatoria realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi MS Teams
Literatura:

Borek A., Tędziagolska M. (2017). Ewaluacja w szkole i przedszkolu. 3P – prosta, praktyczna i potrzebna. Materiały edukacyjne i narzędzia badawcze dla nauczycieli i nauczycielek. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Brzezińska A. (red.) (2013). Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Rozwój dziecka. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, tom II i III.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej www.podstawaprogramowa.pl

Efekty uczenia się:

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

H.U3. rozpoznać potrzeby edukacyjne i zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz na tej podstawie zaprojektować działania pedagogiczne;

H.U5. projektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego i dokonywać jego autoewaluacji.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

H.K1. etycznego postępowania w procesie oceniania rezultatów procesu wychowania i kształcenia z punktu widzenia osiągnięć dziecka lub ucznia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez:

- aktywny udział w zajęciach

- portfolio (praca indywidualna)

- wykonanie projektu ewaluacji (praca w grupach)

Zakres tematów:

Zapoznanie z programem przedmiotu, zadaniami do realizacji i literaturą

Kamienie milowe w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Analiza dokumentów programowych z perspektywy zadań rozwojowych dziecka

Przykłady dobrych praktyk ewaluacji edukacyjnej w przedszkolu i w szkole - pogłębiona analiza kolejnych etapów procesu ewaluacyjnego

Projektowanie procesu ewaluacji w odniesieniu do wybranego obszaru kształcenia z poziomu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Jolanta Nowak 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.