Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia prasowa i internetowa 1000-D23PPiI-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: L. Grobel, Sztuka wywiadu, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2006.
M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.
W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: M1. Analiza materiałów przykładowych.
M2. Ćwiczenia redakcyjne.
M3. Dyskusja nad pracami zredagowanymi przez studentów.
M4. Pogadanka.
M5. Prezentacje multimedialne.
Literatura:

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, wyd. 2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

S. Adams, W. Hicks, Wywiad dziennikarski, Wyd. UJ, Kraków 2007.

B. Hennessy, Dziennikarstwo publicystyczne, Wyd. UJ, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

EP1 - samodzielnie sformułuje temat artykułu prasowego, wybiera dla niego formę gatunkową i planuje pracę nad tworzeniem tekstu artykułu.

EP2 – samodzielnie sformułuje temat publikacji internetowej, wybiera dla niej formę gatunkową i planuje pracę nad opracowaniem publikacji w formie tekstowej i graficznej

EP3 – samodzielnie zbiera materiały do wykorzystania w artykule prasowym i publikacjach internetowych, dokonuje ich krytycznej analizy i selekcji.

EP4 – potrafi zredagować artykuł informacyjny i publicystyczny oraz przygotować publikację internetową na podstawie zebranych materiałów

EP5 – zna podstawowe zasady posługiwania się metodami pracy dziennikarza: wywiadem, obserwacją własną i badaniem artefaktów; potrafi się nimi posłużyć.

EP6 – gromadzi ww. materiały i przygotowuje publikacje prasowe zgodnie z prawem

prasowym i normami współżycia społecznego.

EP7 - potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do publikacji prasowych, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podst. pracy zaliczeniowej (po I semestrze – samodzielnie przygotowany artykuł publicystyczny na zaproponowany przez studenta temat).

Na ocenę 5:

Student rozpoznaje podstawowe elementy tekstu prasowego oraz potrafi określić wszystkie ich strukturalne odmiany.

Student zna wszystkie podstawowe zasady redagowania tekstu prasowego.

Student wie, jakie czynności podjąć, by zdobyć informacje i opinie potrzebne do zredagowania tekstu dziennikarskiego w zakresie podstawowych gatunków prasowych.

Student potrafi zdobyć informacje i opinie potrzebne do zredagowania tekstu prasowego.

Student potrafi dokonać selekcji informacji i opinii, wybrać adekwatną formę gatunkową i w jej zakresie zredagować wysokiej jakości tekst dla prasy.

Student potrafi znaleźć odpowiednie osobowe źródła informacji, świetnie nawiązuje z nimi kontakt i najczęściej skłania je do współpracy.

Student potrafi bardzo poprawnie posłużyć się wywiadem – jako metodą gromadzenia informacji i opinii przez dziennikarza.

Na ocenę 4:

Student rozpoznaje podstawowe elementy tekstu prasowego oraz potrafi określić większość ich strukturalnych odmian.

Student zna większość podstawowych zasad redagowania tekstu prasowego.

Student wie, jakie czynności podjąć, by zdobyć informacje i opinie potrzebne do zredagowania tekstu dziennikarskiego w zakresie podstawowych gatunków prasowych.

Student potrafi zdobyć większość informacji i opinii potrzebnych do zredagowania tekstu prasowego.

Student potrafi dokonać selekcji informacji i opinii, wybrać adekwatną formę gatunkową i w jej zakresie zredagować tekst dla prasy, ale zredagowane teksty są nie najwyższej jakości.

Student potrafi znaleźć odpowiednie osobowe źródła informacji, nawiązać z nimi kontakt i często skłania je do współpracy.

Student potrafi poprawnie posłużyć się wywiadem – jako metodą gromadzenia informacji i opinii przez dziennikarza.

Na ocenę 3:

Student rozpoznaje podstawowe elementy tekstu prasowego, ale nie potrafi określić ich strukturalnych odmian.

Student zna część podstawowych zasad redagowania tekstu prasowego.

Student często wie, jakie czynności podjąć, by zdobyć informacje i opinie potrzebne do zredagowania tekstu dziennikarskiego w zakresie podstawowych gatunków prasowych.

Student potrafi zdobyć niektóre informacje i opinie potrzebne do zredagowania tekstu prasowego.

Student potrafi dokonać selekcji informacji i opinii, wybrać adekwatną formę gatunkową i w jej zakresie zredagować tekst dla prasy, ale zdarzają mu się błędne wybory.

Student często potrafi znaleźć odpowiednie osobowe źródła informacji, nawiązać z nimi kontakt, ale nie zawsze potrafi skłonić je do współpracy.

Student potrafi względnie poprawnie posłużyć się wywiadem – jako metodą gromadzenia informacji i opinii przez dziennikarza.

Zakres tematów:

1. Wywiad jako metoda zdobywania informacji przez dziennikarza. Odmiany i strategie wywiadu. Wskazówki dotyczące prowadzenia wywiadu.

2. Ćwiczenia w przeprowadzaniu wywiadu.

3. Struktura wywiadu jako tekstu gatunkowego.

4. Wywiad jako gatunek – ćwiczenia redakcyjne na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez studentów.

5. Dyskusja (debata) redakcyjna – odmiany. Rodzaje argumentów używanych w dyskusji.

6. Organizacja i moderowanie dyskusji przez dziennikarza.

7. Ćwiczebna dyskusja z udziałem studentów, z wideorejestracją.

8. Omówienie zalet i wad przeprowadzonej przez studentów dyskusji na podst. rejestracji wideo. Powtórzenie dyskusji.

9. Struktura artykułu publicystycznego i wzorcowe przykłady.

10. Ćwiczenia redakcyjne przygotowujące do pisania artykułów publicystycznych.

11. Redagowanie konspektu artykułu – praca w zespołach. Tematyka zaproponowana przez studentów.

12. Prezentacja artykułów napisanych przez studentów w ramach zadania domowego i dyskusja nad nimi. Omówienie wymagań stawianych pracy zaliczeniowej.

13. Słynne artykuły publicystyczne, które wpłynęły na losy współczesnej Polski – prezentacja i omówienie dwóch przykładów.

14. Prezentacja artykułów napisanych przez studentów jako prace zaliczeniowe i dyskusja nad nimi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:15 - 16:45, (sala nieznana)
Jarosław Reszka 14/19 szczegóły
2 każdy czwartek, 17:00 - 18:30, (sala nieznana)
Jarosław Reszka 19/19 szczegóły
3 każdy czwartek, 18:45 - 20:15, (sala nieznana)
Jarosław Reszka 12/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.