Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1000-D35SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2009.
Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu, Jak korzystać z internetu pisząc pracę dyplomową, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Dyfin, 2010.
Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo LEX Grupa Wolters Kluwer, 2012.
Wrycza-Bekier J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wydawnictwo Onepress, 2011.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Seminarium.
Elementy wykładu; dyskusja na temat obszaru badawczego, literatury i
źródeł - ocena możliwości realizacji tematu, prognozowanie potencjalnych
trudności na każdym etapie pisania pracy.
Analiza i ocena badań prowadzonych przez studenta, analiza i ocena pracy dyplomowej.
Literatura:

Wszelkie książki i inne źródła niezbędne poszczególnym studentom

do napisania pracy dyplomowej na tematy uzgodnione na

seminarium. Dobór źródeł uzależniony od tematów prac.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

G. Gambarelli, Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na

komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Kraków

2011.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach

społecznych, Poznań 2001.

K. Mazur-Kulesza, D. Wierzbicka-Próchniak, ABC tworzenia

przypisów i bibliografii załącznikowej, Opole 2012.

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 2008.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich,

Warszawa 2017.

J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Po pierwszym semestrze – na podstawie wyboru tematu,

przygotowania planu pracy, zebrania odpowiedniej literatury,

ustalenia metod badawczych.

Po drugim semestrze – na podstawie przedstawienia gotowej pracy

dyplomowej (licencjackiej).

Na ocenę dostateczną – student przedstawia pracę zgodną z

kryteriami przedstawionymi na seminarium.

Na ocenę dobrą – student przedstawia pracę zgodną z kryteriami

przedstawionymi na seminarium, wykazując przy tym szczególną

umiejętność sprawnego pisania, tworzenia spójnej struktury treści,

umiejętnego wyboru metod badawczych oraz logicznego

formułowania wniosków.

Na ocenę bardzo dobrą – student przedstawia pracę zgodną z

kryteriami przedstawionymi na seminarium, wykazując przy tym

szczególną umiejętność sprawnego pisania, tworzenia spójnej

struktury treści, umiejętnego wyboru metod badawczych oraz

logicznego formułowania wniosków, a ponadto wyróżnia się

kreatywnym myśleniem, zarówno w doborze tematu pracy, jak i w

trakcie jej realizacji w sensie badawczym oraz pisarskim.

Zakres tematów:

Zasady pisania prac dyplomowych (licencjackich) i prowadzenia badań medioznawczych:

- wybór tematu pracy,

- tworzenie planu pracy,

- wybór metod badawczych,

- odpowiedni dobór źródeł, stosowanie odsyłaczy i bibliografia,

- problemy i trudności w trakcie pisania pracy,

- pisanie wstępu i zakończenia pracy oraz formułowanie logicznych wniosków.

Inne zagadnienia, związane z tematyką seminarium (u danego promotora) i tematyką pracy dyplomowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Wiesław Czechowski 4/4 szczegóły
2 każda środa, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Katarzyna Wodniak 2/2 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:30 - 11:00, (sala nieznana)
Katarzyna Domańska 3/3 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Katarzyna Miętkiewicz-Centała 3/3 szczegóły
5 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Aleksandra Nowakowska-Kutra 2/2 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 18:15 - 19:45, (sala nieznana)
Dominika Popielec 3/3 szczegóły
7 każda środa, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Anna Pawiak 3/3 szczegóły
8 każda środa, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Bernardeta Iwańska-Cieślik 1/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.