Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój kompetencji społecznych 1300-Inf11RKS-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Terrell Ward Bynum, Etyka a rewolucja informatyczna: http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html
Kim jest współczesny informatyk. Dokument refleksyjny, https://historiainformatyki.pl/dokument.php?nrar=1&nrzesp=2&sygn=I/2/2&handle=1651(www.pti.org.pl)
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody gier dydaktycznych
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia mogą być realizowane z wykorzsytaniem metod i technik na odległość
Literatura:

Goleman D., Focus: sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości, Poznań 2014

Eales_White R., Być liderem, Warszawa 2000

Miller W., Rollnick S., Dialog motywujący, Wyd. UJ, Kraków 2014

Żurek E., Sztuka wystąpień, czyli jak mówić by osiągnąć cel, Warszawa 2003 Detz J., Sztuka przemawiania, Gdańsk 2007

Buglewicz K., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna, Polskie wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

U1 potrafi współpracować w grupie, pełnić różne role w pracy zespołowej, rozpoznawać potrzeby klienta

U2 potrafi diagnozować własny potencjał i projektować rozwój kompetencji

K1 rozumie znaczenie misji popularyzatorskiej w zakresie najnowszych osiągnięć nauki i techniki z zakresu informatyki

K2 jest świadomy znaczenia rozwoju zawodowego oraz przestrzegania zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot ma charakter warsztatowy -odpowiadający charakterowi efektów uczenia się. Weryfikacja efektów uczenia się nastąpi poprzez ocenę opisową udziału w zadaniach ćwiczeniowych, ocenę aktywności w zakresie przygotowania się do zajęć oraz przygotowanie wystąpienia na temat wybranych zagadnień z zakresu etyki zawodowej.

Zakres tematów:

1.Trening umiejętności społecznych

2. W co grają ludzie?

3.Ocena i rozwój inteligencji społecznej

4.Skuteczne przywództwo

5.Wystąpienia publiczne

6. Efektywny trening antystresowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 16:00, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 16:00, (sala nieznana)
Anna Rutkowska 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.