Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt informatyczny 1300-Inf47ZPI-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://zpi.ukw.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Chosen aspects regarding IT software in project management, Szkoła Główna Handlowa, Warszawie, 2015.
2. Tom DeMarco, Deadline. Zdążyć przed terminem, StudioEMKA, 2017.
Tracy Brian, Zjedz tę żabę!, MT Biznes, 2017.
3. Krystian Kaczor, SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
4. Tom Kelly, David Kelly, Twórcza Odwaga. Otwórz się na Design Thinking, MT Biznes, 2019.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody problemowe
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia laboratoryjne/praca projektowa elementami metodyk Waterfall, Zwinnych, Design Thinking, komunikacja narzedziem USOSMAIL
Literatura:

1. Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

2. James Cadle, Donald Yeates, Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

3. Sacha K., Inżynieria oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-0116179-8

Efekty uczenia się:

W1. Ma podstawową praktyczną wiedzę z zakresu cyklu życia systemów informatycznych. (K_W09)

U1. Potrafi planować pracę i zarządzać czasem (K_U02).

U2. Potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo nad zadanym projektem (K_U02).

U3. Potrafi publicznie prezentować wyniki pracy swojej oraz zespołu w postaci prezentacji multimedialnej oraz www, oraz poprzez proste własne aplikacje internetowe (K_U03) (K_U17).

U4. Potrafi opracować dokumentację projek-tową z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, oraz posługiwać się systemami wersjonowania (K_U04) (K_U22).

K1. Ma świadomość ważności oraz odpowiedzialności pracy własnej oraz zespołu (K_K03).

K2. Ma świadomość konieczności podpo-rządkowania się zasadom pracy w zespole (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Projekt końcowy

Publiczna prezentacja projektu

Raporty z zajęć/etapów prac nad projektem

Strona www projektu

Ocena bezpośredniego opiekuna zespołu projektowego

Zakres tematów:

Zajęcia realizowane są w informatycznych zespołach projektowych i odbywają się w UKW oraz branżowych przedsiębiorstwach, wyselekcjonowanych przy udziale Bydgoskiego Klastra Informatycznego.

Zajęcia prowadzone przez 2 semestry z jedną grupa przez każdego prowadzącego z danego przedsiębiorstwa informatycznego.

Na koniec każdego semestru wystawiana jest indywidualna ocena studenta. Kryteria wpływające na ocenę to: jakość i systematyczność pracy, postępy w realizacji projektu, jakość i uczestnictwo w prezentacji końcowej, stan aplikacji – wyższa ocena na działającą aplikację niż za prototyp, obecność na spotkaniach zespołu projektowego w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Pierwszy semestr zajęć.

Omówienie zasad pracy obowiązujących w firmie oraz sposobu pracy w zespole projektowym, omówienie szablonu sprawozdania podsumowującego pracę nad projektem w semestrze (zał. 1), stworzenie koncepcji projektu, dokumentacji projektowej, ulotki promującej projekt, wizytówki www projektu do umieszczenia na serwerze UKW oraz zasad ochrony i własności praw autorskich. Praca nad koncepcją oraz narzędziami niezbędnymi do realizacji projektu.

Drugi semestr zajęć.

Implementacja wypracowanego rozwiązania informatycznego według sporządzonej dokumentacji przy użyciu poznanych w trakcie studiów I stopnia, narzędzi informatycznych oraz technik pracy zespołowej według poniższego schematu, w formule spotkań w przedsiębiorstwach studentów z opiekunami, z prowadzeniem notatek ze spotkań:

1. prezentacja pomysłów - każdy uczestnik przedstawia pomysł i proponuje sposób reali-zacji, prowadzący ma prawo również do przedstawienia swojej propozycji tematu projektu,

2. omówienie pomysłów,

3. wybór projektu do realizacji,

4. założenie przez grupę strony internetowej projektu,

5. realizacja kodu,

6. testowanie,

7. przygotowanie prezentacji,

8. przygotowanie ulotek.

Zajęcie końcowe.

Otwarta prezentacja zaliczeniowa opracowanego rozwiązania, z premiowaniem działającej aplikacji, przekazanie sprawozdania podsumowującego pracę zespołu w semestrze, ulotki promującej projekt i kodu wizytówki www projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:00 - 16:00, (sala nieznana)
Krzysztof Jurek, Kamil Kupcewicz, Marcin Kempiński 14/14 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:00 - 16:00, (sala nieznana)
Mateusz Durajewski, Karol Chęciński, Szymon Wawrzyniak, Marcin Kempiński 15/14 szczegóły
3 każdy wtorek, 14:00 - 16:00, (sala nieznana)
Mateusz Durajewski, Kamil Jarzembski, Bartosz Lewandowski, Marcin Kempiński 14/14 szczegóły
4 każdy wtorek, 14:00 - 16:00, (sala nieznana)
Adam Zieliński, Krzysztof Jurek, Marcin Kempiński 10/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.