Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Symulacja układów i procesów 1300-Inf-TS23SUiP-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Matyka Maciej. Symulacje komputerowe w fizyce. Helion 2002.
2. Boeker Egbert, Van Grondelle Rienk. Fizyka Środowiska, PWN 2002.
3. Klekowski Romuald, Menshutkin Vladimir. Modelowanie komputerowe w ekologii. Towarzystwo Naukowe KUL 2002.
4. Povstenko Jurij. Wprowadzenie do metod numerycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
5. Osowski S. Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka SIMULINK , Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, W-wa 1999.
6. Talar Jan, Duda Piotr. Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. WNT 2003.
7. Koncaid Dawid, Cheney Ward. Analiza numeryczna. WNT 2006.
8. Waszak Aleksander, Wyrwińska Aleksandra. Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
9. Leyko Jerzy: Mechanika ogólna, tom I. PWN, Warszawa 2001.
10. Materiały autorskie prowadzącego.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, manuale do zajęć
Literatura:

1. Foryś Urszula. Matematyka w biologii. WNT, Warszawa 2005.

2. Rosłoniec Stanisław, Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich, Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej 2002.

3. Palczewski Andrzej. Równania różniczkowe zwyczajne, WNT, Warszawa 2004.

4. Misiak Jan, Statyka i wytrzymałość materiałów, tom I. WNT, Warszawa 2003.

5. Kubik Józef, Mielniczuk Janusz, Wilczyński Arnold, Mechanika Techniczna, PWN 1983.

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3, K1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, skala ocen 2-5. Na zaliczenie przedmiotu należy zaliczyć kolokwium oraz wykonać 2 projekty obliczeniowe. Ocena pozytywna to uzyskanie co najmniej 51% punktów na kolokwium. Szczegółowe kryteria zaliczenia są podane na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Modelowanie procesów równowagowych z wykorzystaniem liniowych układów równań algebraicznych; Wyznaczanie sił w prętach kratownicy płaskiej; Obliczanie potencjałów w układach elektrycznych; Porównanie dokładności obliczeń przy zastosowaniu różnych metod numerycznych (Gaussa, rozkładu LU, Gaussa- Seidela, Jacobiego),

2. Modelowanie zagadnień fizycznych z zastosowaniem równań algebry nieliniowej; Obliczanie pierwiastków równania; Obliczanie przepływów w sieci wodociągowej otwartej; Zastosowanie metody Newto-Raphsona, Crossa,

3. Modelowanie zagadnień dynamicznych opisanych równaniami różniczkowymi zwyczajnymi; Drgania układów mechanicznych; Kinetyka reakcji chemicznych; Rozkład promieniotwórczy; Modelowanie reaktorów chemicznych; Zagadnienia biologiczne; Reakcje oscylacji (Model Lotki – Voltery, Brusselator); Zastosowanie i porównanie rozwiązań dla metod numerycznych (Eulera oraz Rangego-Kutty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, (sala nieznana)
Katarzyna Kazimierska-Drobny 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.