Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf-TS47SPD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Leksykon dla piszących prace dyplomowe / Kazimierz Borzęcki. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji Autor: Borzęcki, Kazimierz. Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2000

2. Materiały dydaktyczne i dokumentacja firmy NVIDIA.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Przygotowanie/wygłoszenie referatów z zakresu treści programowych realizowanych podczas zajęć
Literatura:

1. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004.

2. Strona internetowa ze wzorem pracy dyplomowej https://imis.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_mechaniki_i_informatyki_stosowanej/zasady

Źródła dostosowane do tematyki danej pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie/wygłoszenie referatów z zakresu treści programowych realizowanych podczas zajęć

Zakres tematów:

1.Zagadnienia organizacji zajęć dydaktycznych oraz metody i kryteria oceny studentów. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Cel i zakres przedmiotu. Oczekiwane efekty kształcenia: wiedza i umiejętności. Ogólne wymagania do pracy dyplomowej i podstawowe wytyczne.

2.Technika pisania i realizacji części praktycznej pracy dyplomowej. Formułowania tematu pracy. Sposoby poszukiwania literatury i źródeł danych do pracy. Napisanie wstępu.

3. Omówienie projektów należących do prac oraz wskazanie minimalnego zakresu pracy inżynierskiej w wymiarze dokumentacji kodu (diagram przypadków użyci, model związków encji, diagram klas (modelu danych) )

4. Sformułowanie tematów i wstępnych planów prac, określenie harmonogramu realizacji pracy

5. Omówienie zasad poszukiwania źródeł pomocnych przy formułowaniu pracy i sposobów ich wykorzystania,

6. Omówienie wymogów odnośnie formy i treści pracy dyplomowej, analiza przykładów,

7. Prezentacje postępów w realizacji projektów,

8. Dyskusja koncepcji prac i zrealizowanych jej fragmentów,

9. Prezentacja fragmentów części praktycznej pracy i/lub rozdziałów pracy wraz z ich przyjęciem i zaakceptowaniem.

Tematyka poszczególnych prac dyplomowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 15:15, (sala nieznana)
Sebastian Kula 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.