Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych 1300-Inf12AiSD-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Kombinatoryka dla programistów, W. Lipski, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
Wojciech Kordecki, Anna Łyczkowska- Hanćkowiak Matematyka dyskretna dla informatyków Helion 2018
Antoni Kościelski Teoria obliczeń Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997
Władysław Homenda Algorytmy, złożoność obliczeniowa, granice obliczalności Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Wrocławskiej Warszawa 2009
Jean- Philippe Aumasson
Nowoczesna kryptografia Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania PWN 2018

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.

Thomas H.Cormen Algorytmy bez tajemnic Helion 2013

Lech Banachowski, Krzysztof Diks, Wojciech Rytter Algorytmy i struktury danych PWN 2018

Maciej M. Sysło Algorytmy Helion 2016

Piotr Wróblewski Algorytmy, struktury danych i techniki programowania Helion 2015

Edward M. Reingold, Jurg Nievergelt, Narsingh Deo Algorytmy kombinatoryczne PWN 1985

Marcin Karbowski Podstawy kryptografii Helion 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej

W2 Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę w zakresie algorytmiki w tym stosowanych struktur danych i klasycznych algorytmów sortujących, kombinatorycznych, kryptograficznych, wyszukujących oraz grafowych

W3 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej. Zna techniki uzasadniania poprawności algorytmów.

Umiejętności

U1 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów algorytmicznych, formułowania algorytmów, ich opisu i implementacji.

U2Potrafi uzasadnić poprawność opracowanego algorytmu.

U3 Potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów i problemów algorytmicznych

U4 Potrafi dobierać struktury danych, samodzielnie je tworzyć i korzystać świadomie z opracowanych bibliotek, wyszukiwać sposoby optymalizacji algorytmu w celu tworzenia wydajnych i stabilnych programów.

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się,

K2 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad w pracy zespołowej i zachowania etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu

Zakres tematów:

1. Algorytmy i ich poprawność semantyczna. Złożoność obliczeniowa i pamięciowa algorytmu.

2. Rekurencja. Metoda dziel i zwyciężaj. Algorytmy zachłanne, programowanie dynamiczne.

3. Struktury danych (stos, lista, kolejka priorytetowa, drzewa)

4. Algorytmy sortujące

5. Algorytmy wyszukujące. Haszowanie

6. Algorytmy kombinatoryczne

7. Algorytmy kryptograficzne

8. Algorytmy grafowe

9. Problemy NP- trudne i NP- zupełne

10. Zastosowania praktyczne algorytmów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, (sala nieznana)
Mariola Marciniak 78/95 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.