Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 1300-Inf12AM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. G. Decewicz, W. Żakowski, Matematyka cz. I, Analiza matematyczna, WNT, Warszawa 2003.
2. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wyklad kursowy: omówienie zagadnień ilustrowane przykładami; dyskusja.
Literatura:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

3. W. Rudin, "Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

W1, W2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student musi w semestrze letnim zaliczyć egzamin w formie pisemnej z teorii i zadań oraz otrzymać pozytywną ocenę z ćwiczeń.

Kryteria oceniania pisemnego egzaminu :

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena bdb

od 80% do 89% - ocena db+

od 70% do 79%. -ocena db

od 60% do 69%. - ocena dst+

od 50% do 59% - ocena dst

poniżej 50% - ocena ndst

Zakres tematów:

1. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej- pochodne wyższych rzędów, wzór Taylora, badanie przebiegu zmienności funkcji.

2. Całka nieoznaczona-całkowanie przez podstawianie i przez części.

3. Całka oznaczona. Zastosowanie całki oznaczonej w geometrii.

4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Halina Wiśniewska 78/95 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.