Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 1300-Inf1AM-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 22
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Sołtysiak A., "Analiza matematyczna, część 1", wyd. naukowe UAM, 2000r.
2. G. M. Fichtenholz, "Rachunek różniczkowy i całkowy", t. 1, 2, 3. PWN, Warszawa 1980.
3. T. Krasiński, "Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej", Wyd. UŁ, Łódź 2003.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, "Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, "Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

W1, W2, U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Kryteria oceniania:

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena 5,0

[80%, 90%) - ocena 4,5

[70%, 80%). -ocena 4,0

[60%, 70%) - ocena 3,5

[50%, 60%) - ocena 3,0

poniżej 50% maksymalnej liczby punktów - ocena 2,0

Zakres tematów:

1. Elementy logiki. Zdanie w sensie logiki, spójniki logiczne i kwantyfikatory. Tautologie klasycznego rachunku zdań i kwantyfikatorów.

2. Ciąg liczbowy i jego granica. Własności ciągów zbieżnych.

3. Szeregi liczbowe i kryteria ich zbieżności. Zbieżność bezwzględna.

4. Klasyfikacja i własności funkcji. Funkcje elementarne.

5. Granica funkcji. Funkcje ciągłe.

6. Pochodna funkcji i jej zastosowania.

7. Całka nieoznaczona i oznaczona funkcji jednej zmiennej. Zastosowania całki oznaczonej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Jolanta Kosman 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.