Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki 1300-Inf3PMPiS-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN Warszawa 1966. 2. Kordecki W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna wydawnicza GiS Wrocław, 2001.
3. Kałuszka M., "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka", WNT, 1999
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. Gmurman W. J., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Warszawa, 1975.

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W.,Królikowska K., Wasilewski M., "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach", cz. I., PWN, 2003.

3. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne, PWN, 2000.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, W4.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu (przeprowadzonego w trybie stacjonarnym) na ocenę pozytywną.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawdopodobieństwa, zdarzenie losowe, przestrzeń zdarzeń, prawdopodobieństwo geometryczne, prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń.

2. Pojęcie zmiennej losowej, jej rozkład i parametry rozkładu.

3. Zmienne losowe dyskretne rozkłady: Bernoulliego, binomialny, geometryczny, Poissona.

4. Zmienne losowe ciągłe, rozkłady: jednostajny, wykładniczy, gamma, normalny, beta.

5. Podstawowe pojęcia statystyki.

8. Rozkłady próbkowe (CHI 2 , t-Studenta, F-Snedecora).

9. Estymacja parametryczna i nieparametryczna. Estymacja punktowa i przedziałowa.

10. Testowanie hipotez statystycznych i przedziały ufności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:45, (sala nieznana)
Waldemar Sieg 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.