Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf3SPD-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Leksykon dla piszących prace dyplomowe / Kazimierz Borzęcki. Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2000.

2. Materiały dydaktyczne i dokumentacja firmy NVIDIA.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody proseminaryjne
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Indywidualizacja nauczania jest realizowana podczas kontaktów internetowych oraz cotygodniowych konsultacji.
Literatura:

1. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004.

2. Strona internetowa ze wzorem pracy dyplomowej https://imis.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_mechaniki_i_informatyki_stosowanej/zasady

Źródła dostosowane do tematyki danej pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja aktywności studentów na zajęciach, prezentacje multimedialne studentów, weryfikacja raportów. Ocena z przedmiotu uzależniona jest od stopnia zaawansowania realizowanych prac i od aktywności na zajęciach dydaktycznych.

Zakres tematów:

- Przedstawienie głównych trendów rozwojowych we współczesnej informatyce.

- Przedstawienie celu i charakteru pracy dyplomowej. - Wymagania proceduralne dotyczące pracy inżynierskiej.

- Struktura pracy inżynierskiej, analiza przykładowej pracy.

- Nakreślenie ram współpracy z promotorem.

- Przedstawienie i omówienie listy możliwych tematów pracy dyplomowej.

- Opracowanie harmonogramu realizacji pracy inżynierskiej.

- Przedstawienie stanu wiedzy, przegląd literatury z obszaru pisanej pracy.

- Opracowanie wstępnego projektu wynikającego z tematyki pracy inżynierskiej.

- Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej prowadzonych prac.

- Przygotowanie pracy inżynierskiej, zatwierdzenie jej i umieszczenie w repozytorium.

- Prezentacja pracy inżynierskiej.

-Tematyka poszczególnych prac dyplomowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, (sala nieznana)
Dariusz Mikołajewski 13/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, (sala nieznana)
Sebastian Kula 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.