Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt informatyczny 1300-Inf4ZPI-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Chosen aspects regarding IT software in project management, Szkoła Główna Handlowa, Warszawie, 2015.
Tom DeMarco, Deadline. Zdążyć przed terminem, StudioEMKA, 2017.
Tracy Brian, Zjedz tę żabę!, MT Biznes, 2017.
Krystian Kaczor, SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
Tom Kelly, David Kelly, Twórcza Odwaga. Otwórz się na Design Thinking, MT Biznes, 2019.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia laboratoryjne/praca projektowa elementami metodyk Zwinnych oraz Design Thinking, komunikacja narzedziem USOSMAIL
Literatura:

Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

James Cadle, Donald Yeates, Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Sacha K., Inżynieria oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-0116179-8

Efekty uczenia się:

W1. Ma podstawową praktyczną wiedzę z zakresu cyklu życia systemów informatycznych. (K_W09)

U1. Potrafi planować pracę i zarządzać czasem (K_U02).

U2. Potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo nad zadanym projektem (K_U02).

U3. Potrafi publicznie prezentować wyniki pracy swojej oraz zespołu w postaci prezentacji multimedialnej oraz www, oraz poprzez proste własne aplikacje internetowe (K_U03) (K_U17).

U4. Potrafi opracować dokumentację projek-tową z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, oraz posługiwać się systemami wersjonowania (K_U04) (K_U22).

K1. Ma świadomość ważności oraz odpowiedzialności pracy własnej oraz zespołu (K_K03).

K2. Ma świadomość konieczności podpo-rządkowania się zasadom pracy w zespole (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z:

Stand-Up z etapów prac nad projektem

dokumentacja projektowa

ocena pracy poszczególnych członków zespoły przez lidera zespółu projektowego

Zakres tematów:

L-1

- Omówienie przeglądowe zasad:

-- modelowania systemów: strukturalne i obiektowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania

-- organizacji przedsięwzięcia informatycznego – struktura organizacyjna, podział pracy, harmonogramowanie, analityczna metoda szacowania pracochłonności (punkty funkcyjne), metody Gantta, PERT, CPM, kontrola postępów, zarządzanie jakością i ryzykiem

-- dokumentowania pracy z użyciem szablonu (zał. 2)

-- (opcjonalnie) lokalizacji gromadzenia materiałów i dokumentacji, np. Moodle, wiki

-- lokalizacji przechowywania kodu/wersji

-- pracy zespołowej/grupowej, praktyki i problemów

L-2

- Przedstawienie zasad organizacji laboratorium oraz adaptacji zasad modelowania oraz organizacji do małego przedsięwzięcia realizowanego w ramach laboratorium

- Podział grupy na zespoły trzyosobowe (w przypadku liczebności grupy niepodzielnej na 3 tworzy się jeden lub dwa zespoły czteroosobowe), ustalenie osoby zarządzającej (lidera) zespołem

- Tura ustalania tematów projektów – samodzielnie przez zespół lub przez prowadzącego zajęcia

- Podział ról w zespołach (samodzielnie przez zespoły)

- Wybór przez zespoły metodyk wykonania projektu i akceptacja przez prowadzącego

- Praca samodzielna na zajęciu lub po nim: wybranie środowiska i narzędzi wykonania projektu, opracowanie harmonogramu, opracowanie wizytówki www projektu do umieszczenia na serwerze UKW

L-3

- Prezentacja przez zespoły wybranego środowiska i narzędzi wykonania projektu, harmonogramu

- Przekazanie kodu wizytówki www projektów

- Praca samodzielna w zespołach

L-4 do n

- Na każdym zajęciu prezentacja przez każdy zespół stanu zaawansowania projektu

- Weryfikacja postępu prac każdego członka zespołu

- Omówienie problemów związanych z realizacja projektu.

- Omówienie i przygotowanie planu działania na kolejny etap

- Praca samodzielna w zespołach

L-n+1

- Prezentacja projektów przez zespoły pod kierunkiem lidera

- Sprawdzenie znajomości projektu przez każdego członka zespołu

- Ocena projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 19:15, (sala nieznana)
Marcin Kempiński 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Dorożyński 0/0 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.