Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 1300-Mt4KWPI-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Dokumentacja SolidWorks
2. www.scilab.org (dost. 1.10.18)
3. https://en.wikipedia.org/wiki/August-Wilhelm_Scheer
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, pokaz, materiały elektroniczne, praca zdalna
Literatura:

1. E. Chlebuś, Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

2. P. Nowakowski, Wybrane techniki komputerowe w projektowaniu i wytwarzaniu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2006.

3. R. Pratap, MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo MIKOM 2007

Efekty uczenia się:

K_W06 ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych

oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wiedzę w zakresie roli sensorów i

aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne

W01 ma wiedzę w zakresie tworzenia rozwiązań mechatronicznych przy wykorzystaniu wybranych narzędzi informatycznych

KW_13 zna podstawowe metody sporządzania dokumentacji technicznej

konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych,

W02 Zna podstawowe narzędzia dla komputerowego wspomagania prac

inżynierskich oraz zna zasady ich stosowania.

KU_06 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w

celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu

mechatronicznego,

U01 Potrafi znaleźć i wykorzystać informacje o podstawowych funkcjach wybranego programu do komputerowego wspomagania.

K_U11 potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować

prosty system mechatroniczny zawierający elementy automatyki i sterowania,

U02 Potrafi wykonać proste projekty: rysunek techniczny układu mechatronicznego.

Efekty kształcenia

K_U29 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

U03 rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym programów komputerowych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające do komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Zastosowanie oprogramowania MATLAB/SCILAB do rozwiązywania problemów inżynierskich. Wspomaganie

graficzne prac inżynierskich. Zintegrowane środowisko wspomagania prac inżynierskich. CAD – komputerowe wspomaganie projektowania – wprowadzenie, CAM – komputerowe wspomaganie

wytwarzania – wprowadzenie. Zastosowanie oprogramowania SolidWorks w pracach inżynierskich. Modelowanie i symulacja w projektowaniu w SoliWorks. Klasyfikowanie problemów inżynierskich.

Systemy komputerowe wspomagania prac inżynierskich, jako element modelu Scheer’a. Koncepcja Scheera’a zarządzania przedsiębiorstwem. Planowanie i kierowanie procesami produkcyjnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 9:00 - 11:15, (sala nieznana)
Wiesław Urbaniak 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.